U ZDK obavljeni sistematski pregledi 874 policijska službenika nakon 11 godina

Brutalno ubistvo žene u Tuzli koje je izvršio policijski službenik, ali i samoubistvo policijske službenice u Jablanici upalilo je alarme u našoj zemlji.

Nakon pritiska medija, nadležni otkrivaju da su se posljednji ljekarski pregledi policijskih službenika u većini kantona vršili prije 11 pa čak i do 30 godina.

Policijski službenici MUP-a ZDK, njih 874, obavili su ljekarske sistematske preglede nakon pauze od 11 godina. Prema riječima portparola Uprave policije MUP-a ZDK Samira Valentića policijski službenici ovoga kantona pregledima su podvrgnuti u mjesecu oktobru prošle godine i ti pregledi još uvijek traju.  Zabrinjavajuće, uzme li se u obzir da policijski službenici obavljaju jedan od najstresnijih poslova, a pritome su i ovlašteni za upotrebu vatrenog oružja.

Prema Pravilniku o zdravstvenim pregledima policijskih službenika Uprave policije MUP-a ZDK ljekarski pregledi bi se trebali vršiti svake dvije godine, potvrđuje Valentić, a o razlozima zbog čega se toliko čekalo na ove preglede Valentić nije mogao govoriti, ali nam otkriva šta su oni pokazali.

“Posljednji ljekarski sistematski pregled vršen je od oktobra do decembra prošle godine i još uvijek nije okončan. Jedan broj policijskih službenika je ocijenjen da ne zadovoljava kriterije ljakrskog pregleda i oni su upućeni na dodatne pretrage, odnosno na invalidsku komisiju radi ocjene invalidnosti” , kazao je Valentić. Dodaje da je za ovu namjenu izdvojeno je 84.341 KM.

Samir Valentić

Otvoreno je pitanje zašto nadležni ne vode više računa o, prije svega, mentalnom zdravlju ljudi koji su zaduženi za našu sigurnost, a iz Uprave policije MUP-a ZDK najavljuju više brige o zdravlju svojih službenika ubuduće. “Nažalost, posljednji događaji koji su uznemirili javnost u BiH su inicirali sve kantonalne MUP-ove da se pokrene vršenje sistematskih pregleda policijskih službenika. Ja sam uvjeren i da će Uprava policije MUP ZDK već 2025. planirati ponovo redovni sistemattski pregled policijskih službenika”, ističe Valentić.

Podsjećanja radi, u Tuzlanskom kantonu ljekarski pregledi policijskih službenika posljednji put su rađeni prije 30 godina, u Sarajevskom kantonu prije 15, u USK se rade ljekarski pregledi samo za kadete koji se primaju na akademiju, kao i u MUP-u Livanjskog kantona. Posljednji sistematski pregled u Graničnoj policiji, SIPA-i i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela bio je prije 14 godina. (M.H.)