Za projekat Plava voda neophodan novi kreditni aranžman

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Zenica razmatrana je Informacija o statusu Projekta Regionalnog vodovoda „Plava voda“, o čemu je vijećnike i članove Gradske uprave informisao Emir Pašalić,direktor Javnog preduzeća ViK Zenica.

Prema njegovom pojašnjenju,nakon što je završen tenderski postupak za izbor izvođača radova konstatovano je da u trenutno raspoloživom budžetu nedostaje 10 miliona eura.

Potrebno je donijeti odluku šta dalje, da li ići u dodatno zaduženje ili ići u novi kreditni aranžman sa povoljnijim uslovima.

-Prijedlog prema Vijeću je da se otkaže kreditni aranžman i da se ide na sklapanje novog povoljnijeg sa istim bankama i istim učesnicima,rekao je Pašalić.

U projektu Regionalni vodovod „Plava voda“, koji je predviđao kredit od 22 miliona eura,pored Zenice,učestvuju općine Travnik, Novi Travnik i Busovača,pri čemu je učešće Grada Zenica 37,46 posto.Kao kreditori ovog projekta,do sada su bili Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB). (Š.B.)