Uvećana egzistencionalna naknada za demobilisane borce u ZDK, prve tranše već od 13. februara

Izmjenjene  Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilisane branioce i  Uredba o vanrednoj novčanoj pomoći braniocima i članovima njihovih porodica, usvojene na protekloj sjednici Vlade ZDK, na snagu bi trebale stupiti tokom ove sedmice.

Usvojenim uredbama uvećani su novčani prihodi boračke populacije, koji ostvaruju ova prava, a prve tranše sa uvećanom egzistencijalnom naknadom na računima korisnika mogle bi biti već od 13. februara, potvrđuju nam iz Ministarstva za boračka pitanja ZDK.

Prema podacima Resornog ministarstva, pravo na egzistencijalnu novčanu naknadu u ZDK do sada je ostvarivalo 3.200 korisnika, a izmjenjenom Uredbom, predviđaju da će se taj broj povećati na 4.5OO korisnika ovog vida pomoći za pripadnike boračke populacije.

“Izmjenom je definisano da ćemo sada posmatrati samo prihode korisnika prava, a ne, kao što je bilo do sada bilo, cijelog njegovog domaćinstva, s tim da se i to mora ograničiti, tako da će to ograničenje sada glasiti na jednu prosječnu plaću”, pojašnjava Adnan Sirovica, ministar za boračka pitanja u Vladi ZDK. Napominje da je izmjenama Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi izvršeno povećanje naknade sa dosadašnjih pet na šest KM po mjesecu provedenom u oružanim snagama.

Adnan Sirovica

U Ministarstvu za boračka pitanja ZDK očekuju i povećan broj zahtjeva korisnika prava na vanrednu novčanu pomoć, a ministar Sirovica napominje da je u protekloj godini za ovu namjenu Vlada ZDK opredijelila 150.000 KM, a izmjenom Uredbe za vanrednu novčanu pomoć ove godine su opredijeljena dodatna sredstva na 800.00 KM.

Kada je u pitanju vanredna novčana pomoć, čija je visina do 1.000 KM, svaki korisnik koji ostvaruje pravo može podnijeti zahtjev u mjestu prebivališta u nadležnoj službi u općini, a kako nam je pojašnjeno pravo na ovaj vid pomoći ostvaruju  demobilisani borci koji su se našli u vanrednim životnim okolnostima. (M.H.)