FBiH-Rokovi za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike saopćeno je da je od prvog januara počela primjena Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata na području Federacije BiH. S tim u vezi, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić podsjetio je na rokove za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje statusa civilne žrtve rata.

– Po osnovu oštećenja organizma rok za podnošenje zahtjeva je šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, s tim da je važno napomenuti da se ovaj rok ne odnosi na osobe kod kojih je oštećenje organizma nastalo kao posljedica zaostalog ratnog materijala nakon završetka rata – rekao je ministar Delić.

Također, ministar Delić naglasio je da žrtve preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje u ratu, kao i članovi porodica kojima je neko bližnji smrtno stradao u ratu nemaju vremensko ograničenje za podnošenje zahtjeva.

– Ono što je važno istaknuti jeste da postojeći korisnici prava neće morati raditi reviziju svojih rješenja jer je Zakonom predviđeno da nadležni općinski organi/službe u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, po službenoj dužnosti donesu rješenja o nastavku korištenja prava za sve postojeće korisnike. Ovaj proces već smo pilotirali u dva kantona i pokazao se kao uspješan i bez nepotrebnih zastoja i čekanja na ponovno ostvarivanje prava – rekao je federalni ministar.

Prema riječima ministra Delića svim postojećim korisnicima prava u postupku donošenja rješenja u skladu sa odredbama ovog zakona, početak trajanja prava će se utvrditi od prvog dana narednog mjeseca u kojem je zakon stupio na snagu, a rješenja će biti dostavljena korisnicima na njihove adrese.

– Koristim priliku i da pozovem sve kantone da pristupe izmjenama i dopunama zakona na kantonalnom nivou kako bi se uskladili sa ovim zakonom i to u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona – rekao je u svom video obraćanju federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.   (fbihvlada.gov.ba)