Gradonačelnik Kasumović razgovarao s predstavnicima EBRD-a o realizaciji projekata značajnih za Grad Zenica

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović razgovarao je danas s predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) o projektima „Plava voda“, obnova i dogradnja gradske toplinske mreže, izgradnja Centra za upravljanje otpadom te projektu energetske efikasnosti Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica.

Kada je u pitanju projekat „Plava voda“ istaknuto je da je došlo do promjene određenih okolnosti koje utiču na njegovu realizaciju.

„Grad Zenica je opredijeljen za realizaciju projekta izgradnje vodovoda „Plava voda“ ali došlo je do promjene okolnosti koje se u prvom redu odnose na povećanje finansijskih obaveza u pogledu realizacije ovog projekta. Grad nije u mogućnosti finansirati realizaciju projekta pod trenutnim uslovima, ali smo s predstavnicima EBRD-a razgovarali o mogućnosti novog aranžmana u cilju ostanka u projektu i njegove implementacije“, kazao je gradonačelnik Kasumović.

Što se tiče projekta Javnog preduzeća „Grijanje“ za obnovu i dogradnju gradske toplinske mreže gradonačelnik Kasumović je istakao da se nesumnjivo radi o projektu koji je potreban i Grad Zenica će u saradnji sa JP „Grijanje“ Zenica poduzeti sve što je u mogućnosti kako bi se realizovao ovaj projekat.

Na sastanku je naglašena potreba da se intenziviraju aktivnosti na realizaciji projekta energetske efikasnosti Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica.

„Odlukom Vrhovnog suda Federacije BiH utvrđeno je da je Grad Zenica vlasnik zemljišta i objekata u krugu Kantonalne bolnice. Grad neće ni na koji način osporavati realizaciju projekta energetske efikasnosti Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica. Uputili smo poziv menadžementu KBZ-a i Vladi ZDK-a da pristupimo dogovorima u vezi sa regulisanjem korištenja i upravljanja objektima i zemljištem u krugu Kantonalne bolnice“, rekao je gradonačelnik Kasumović.

Ovaj sastanak je bio prilika i da se razgovara o realizaciji drugih infrastrukturnih projekata značajnih za Grad Zenica.