Obavijest o radu JU “Dom zdravlja” Zenica tokom novogodišnjih praznika

U periodu obilježavanja Nove 2024. godine, JU „Dom zdravlja“ Zenica obavještava javnost da će naš rad biti organizovan na sljedeći način:

-Služba hitne medicinske pomoći kao i svaki dan radit će u periodu od 0000 do 2400 sata

-Služba za zdravstvenu zaštitu djece radit će od 700 sati do 2000 sati

-Ambulanta porodične medicine Centar radit će u periodu od 700 sati do 2000 sati

-Ambulanta porodične medicine Nemila radit će u periodu od 700 sati do 1500 sati

-Služba za zubozdravstvenu zaštitu radit će u periodu od 700 sati do 2000 sati

-Služba za transport i održavanje vozila osigurat će prevoz pacijenata na dijalizu.

U periodu obilježavanja Nove 2024. godine bit će osiguran i rad Prijavnice u periiodu od 700 sati do 2000 sati, gdje će se vršiti prijem podnesaka.