Grad Zenica dio USAID projekta ‘’Diaspora Invest’’: Povezivanje sa bh. dijasporom širom svijeta

Grad Zenica odnedavno je uključen u USAID-ov projekat ‘’Diaspora Invest’’. Tim povodom tokom protekle sedmice na Jahorini je održana trodenevna radionica ‘’Mreže praktičara jedinica lokalne samouprave za saradnju sa dijasporom’’, kojoj su prisustvovali i predstavnici Grada Zenice, zajedno sa predstavnicima još 6 lokalnih zajednica koje su tek uključene u projekat.

Projekat Diaspora Invest podstiče angažman lokalnih zajednica sa dijasporom i katalizuje ulaganja dijaspore i transfer znanja kako bi se osnažio ekonomski i društveni razvoj u BiH. U cilju stvaranja mogućnosti za bh. dijasporu, projekat radi na privlačenju i omogućavanju ulaganja dijaspore i know-how-a u lokalne zajednice, kroz jačanje sposobnosti jedinica lokalne samouprave (JLS) da uključe dijasporu u lokalni društveni i ekonomski razvoj.

Cilj Mreže praktičara je da podrži kontinuiranu izgradnju kapaciteta lokalnih partnera za efikasno i efektivno uključivanje dijaspore u lokalani razvoj, kao i umrežavanje partnerskih lokalnih zajednica u cilju prenosa najboljih praksi i razmatranja izazova.

Na osnovu toga, planiran je prvi sastanak Mreže praktičara za novoizabrane JLS, koji je održan protekle sedmice, a koji će poslužiti kao platforma za razmjenu najboljih praksi za uključivanje dijaspore u lokalni razvoj. Događaj je imao za cilj predstaviti i razmotriti modele angažovanja dijaspore u okviru lokalnog razvoja, kao i komunikacijske modele, alate i prakse, te promociju i privlačenje investicija. JLS su se upoznali sa najboljim globalnim praksama za uključivanje dijaspore u lokalni razvoj. Osim toga, događaj je poslužio kao inicijalna prilika za umrežavanje za praktičare iz partnerskih JLS-a, omogućavajući im međusobne susrete i umrežavanje, te razmjenu najboljih praksi i izazova sa kojima se susreću u angažovanju dijaspore u razvojnom kontekstu. Pored novoizabranih JLS, radionici su prisustvovali predstavnici Grada Zenice u cilju prenosa znanja i iskustava, te daljeg umrežavanja praktičara. Radionicom je obuhvaćeno više gradivnih elemenata za izgradnju kapaciteta vezanih za uključivanje dijaspore u lokalni razvoj, kao i praktičnih sesija za uključivanje i prilika za umrežavanje.

zenica.ba