Federalni hidrometeorološki zavod BiH – U naredna dva dana relativno poboljšanje kvaliteta zraka

Prethodni dan širom Federacije BiH, kvalitet zraka bio je ozbiljno narušen osim na području Hercegovine i višim planinskim područjima.

Na većini mjernih stanica, osim u Mostaru i Ivan-sedlu, su prekoračene granične vrijednosti lebdećih čestica, a pored toga u riječnim kotlinama, te u Zeničko-dobojskom i Tuzlanskom kantonu su bile povećane koncentracije SO2.

Danas i u naredna dva dana relativno dobri meteorološki uslovi uticat će na poboljšanje kvalitet zraka. U kotlinama centralne Bosne i sjevernijim dijelovima zemlje moguće je da će biti dostizane i nezdrave vrijednosti koncentracija zagađujućih materija, ali bez dužeg zadržavanja.

Treba imati u vidu da je kalendarski vrijeme u dijelu godine koji obično karakteriše vrlo nezdrav zrak, napominju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

O efektima na zdravlje i savjetima za ponašanje informacije i savjeti se mogu pronaći na:

https://zrakubih.ba/bs/tekst/indeks-kvaliteta-zraka/

http://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/ZRAK/AQI-efekti.php

Fena.ba