Hasičević: Akcija ‘Zaključavamo cijene’ za 40 artikala počinje danas

Amir Hasičević/Fena

U FBiH danas počinje akcija “Zaključavamo cijene” te će biti “zaključane”cijene 40 prehrambenih i higijenskih proizvoda u velikim trgovačkim lancima koji su odlučili da se pokažu društveno odgovornim kroz učešće u toj kampanji. 

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine 12. decembra usvojila informaciju o pokretanju Projekta „Zaključavamo cijene“ u trajanju od 15. decembra 2023. do 15. marta 2024. godine.

Projekat je iniciralo Federalno ministarstvo trgovine sa Udruženjem poslodavaca FBiH, udruženjima potrošača i Sindikatom trgovine.

Nadležnim kantonalnim organima u FBiH je preporučeno da u periodu trajanja tog projekta stave van snage kantonalne odluke o mjerama neposredne kontrole cijena koje se odnose na životne namirnice, iz Zakona o kontroli cijena.

Projekt „Zaključavamo cijene“, po riječima federalnog ministra trgovine Amira Hasičevića, predstavlja novi modalitet saradnje i dijaloga između trgovaca, domaćih proizvođača i distributera, udruženja potrošača, poslodavaca, sindikata i Federalnog ministarstva, te je strateški zaokret u kreiranju boljeg poslovnog ambijenta u kojem su zaštićeni interesi i potrošača i trgovaca. Dodao je da je sve bazirano na zajedničkom dogovoru.

Ovaj tim, sačinjen od svih relevantnih predstavnika, može odgovoriti na bilo kakve buduće krizne situacije“, zaključio je.

Pomoćnica federalnog ministra trgovine Merima Maslo kazala je da je projekt “Zaključavamo cijene” produkt evaluacije odluka o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda od interesa za Federaciju, jer je Vlada FBiH u septembru donijela odluku o mjerama za 15 proizvoda, čime su bile propisane marže u trgovini.

Na sastancima radne grupe, koju je oformio ministar, dodala je, razgovaralo se o efektima te odluke, nakon čega je osmišljen projekt u okviru kojeg će trgovci dobrovoljno učestvovati, jednako kao i proizvođači i dobavljači.

Time je animiran, kazala je, čitav spektar pravnih i fizičkih osoba koje su bitni akteri u trgovini.

Projekt obuhvata 40 proizvoda, od kojih su 12 higijenski proizvodi. Osmišljen je i protokol o načinu provedbe projekta, kao i javni poziv trgovcima za dobrovoljno učešće u projektu“,  pojasnila je.

Maslo je istakla da je prvi korak potpisivanje protokola koji sadrži prava i obaveze za trgovce,a koji zajedno sa spiskom proizvoda trebaju dostaviti Ministarstvu.

Spisak proizvoda treba da sadrži 40 artikala raznih brendova i cijena koje se naredna tri mjeseca ne smije mijenjati“, kazala je.

Naglasila je da je data mogućnost i malim prodavnicama da mogu učestvovati u projektu, snižavanjem 20 proizvoda.

Maslo je dodala da trgovci, nakon provedene procedure, dobivaju na korištenje logo koji stavljaju na te proizvode, te da je potrebno da naznače odabrane proizvode, kao i da na vidnom mjestu zalijepe plakat s odabranim proizvodima.

Do sada se javilo oko 20 velikih trgovinskih lanaca za učešće u projektu“, zaključila je Maslo.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović tvrdi da je projekt rezultat jako dobre saradnje Ministarstva trgovine i Udruženja poslodavaca.

Vidjeli smo da ograničavanje marži ne daje dovoljno dobre rezultate i pokušali smo osmisliti projekt koji će dati značajno bolje“,  kazao je.

Tvrdi da su kompanije pokazale veliku društvenu odgovornost, te da će se finansijski efekt ustanoviti tek nakon tri mjeseca.

Fena.ba