Sutra treći sajam domaćih poljoprivrednih proizvoda i prerađevina poljoprivrednih proizvođača

FOTO: Zenicainfo.ba

Grad Zenica je jedna od dvanaest lokalnih zajednica koja realizuje Projekat EU4AGRI realizuje projektne aktivnosti „ Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica“.

U sklopu projektnih aktivnosti realizovane su sljedeće aktivnosti:

1. Nabavka kontejnera za odlaganje otpada na pijaci,

2. Obuke za korisnike koji prodaju svoje proizvode na tržnici iz oblasti sanitarnog minimuma, sigurnosti hrane i HACCP te manipulaciji i prodaji proizvoda u uslovima pandemije COVID 19.

3. Nabavka 21 rashladne vitrine .

4. Nabavka 115 stolova za prodaju proizvoda.

5. Nabavka 20 drvenih sajamskih kućica.

U sklopu aktivnosti je predviđeno odžavanje tri sajma domaćih poljoprivrednih proizvoda i prerađevina poljoprivrednih proizvođača sa područja Grada Zenica.

Treći Sajam će biti održan u periodu od 6.-8. decembra 2023. godine.

U narednom periodu će se još realizovati aktivnost: Provođenje mikrobioloških analiza; Izrada protokola o obavljanju prodaje proizvoda na tržištu u uslovima pandemije COVID-19; Izrada smjernice iz oblasti sigurnog poslovanja sa hranom; izrada taktilnih traka.

Navedene aktivnosti su podržane kroz projekat EU4AGRI koji finansira Europska unija, a provode Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH i Češka razvojna agencija. Rok za implementaciju je 18 mjeseci odnosno u periodu august 2022. godine – decembar 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 364.471,64 KM, od čega je 231.696,22 KM odobreno u okviru EU4AGRI Projekta , dok je je Grad Zenica osigurao sredstva u iznosu od 132.775,42 KM.

Projekat „Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini“ (EU4AGRI) je četverogodišnja inicijativa (2020-2024) koja ima za cilj modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranje novih radnih mjesta kao i zadržavanje postojećih i podržavanje oporavka od krize izazvane COVID 19 u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost projekta koji finansira Evropska unija, iznosi 20,25 miliona eura, zajednički ga provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) i Češka razvojna agencija.