Skupština ZDK: Usvojeni Zakoni o mirnom okupljanju i o javnim priredbama

FOTO: zdk.ba

Na današnjoj 19. sjednici Skupštine Zeničko- dobojskog kantona usvojeni su Prijedlog Zakona o mirnom okupljanju i Prijedlog Zakona o javnim priredbama.

Prema riječima načelnika uniformisane policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Adisa Imamovića oba ova zakonska rješenja su iskorak ka liberalizaciji i demokratičnosti.

Jedna od izmjena u odnosu na dosadašnja rješenja je drugostepeno odlučivanje, do sada je to bio policijski komesar, a sada je to MUP- i drugostepni organ je ministar”, kazao je Imamović.

Precizno je definisano kako se vrše prijave u oba slučaja, uloga policije i učesnika obaveza, odnosno organizatora, ko vrši obezbjeđenje i na kojem prostoru se može organizovati, pri čemu je omogućena i elektronska prijava ovih skupova.

Jednostavno na ovaj način liberalizujemo ovu problematiku“, napomenuo je Imamović.

Skupština ZDK utvrdila je mišljenje po Nacrtu Zakona o dopunama Zakona o radu, te usvojila Prijedlog odluke o izboru stalnih radnih tijela 9. saziva Skupštine.

Većinom glasova prihvaćen je i Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2022. godinu, koja je sa finansijskog aspekta okončano pozitivno, sa oko 3,5 miliona KM. (Š. B.)