Snažan pad godišnje inflacije u Bosni i Hercegovini

FOTO: Akta.ba

Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini usporila je na 2,1 posto zahvaljujući padu cijena energenata i prijevoza.

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u oktobru su zabilježile blagi rast od 0,1 posto u poređenju sa septembrom, podaci su Agencije zastatistiku BiH.

Na mjesečnom nivou najviše su poskupjeli odjeća i obuća za 1,6 posto, hoteli i restorani za 0,5 posto te ostala dobra i usluge za 0,9 posto. Na godišnjem nivou u oktobru cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u odnosu na isti mjesec 2022. godine veće su za 2,1 posto.

Najviše su usporavanju inflacije doprinijele cijene u odjeljku prijevoz koje su pojeftinile za 5,6 posto usljed pojeftinjenja anftnih derivata, te cijene odjeće i obuća sa padom od 7,1 posto.

Rast je zabilježen u odjeljcima hrana i bezalkoholni napici (4,9 posto), alkoholna pića i duhan (4,6 posto), namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće (6,9 posto), zdravstvo (3,2 posto), komunikacije (2,2 posto), rekreacija i kultura (5,1 posto), obrazovanje (2,2 posto), restorani i hoteli (6,7 posto) te ostala dobra i usluge (9,2 posto).

U periodu januar-oktobar u odnosu na isti period prošle godine inflacija je zabilježila rast od sedam posto. Centralna banka BiH u najnovijim projekcijama prognozirala inflaciju od 6,3 odsto, što je za 1,4 procentna poena niže u odnosu na projekciju iz maja. Nivo inflacije od 2,0 posto Evrospka centralna banka smatra poželjnim i u svojim politikama cilja da je postigne.

Banka navodi da je najveći dio inflatornih pritisaka trenutno posljedica rasta domaćih cijena, te upozorava da je moguć dalji rast cijena energije i rada na domaćem tržištu. Razlog su geopolitički globalni rizici koji vrše pritisak na cijene energenata i ostalih sirovina na svjetskom tržištu.

Faktor.ba