Počela dvodnevna konferencija pod nazivom „Aktuelnosti pravne teorije i prakse“ na Pravnom fakultetu u Zenici

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Evropskim udruženjem studenata prava Pravnog fakulteta u Zenici (ELSA) organizovao naučno-stručnu konferenciju pod nazivom “Aktuelnosti pravne teorije i prakse”, koja se održava danas i sutra na Pravnom fakultetu u Zenici.

Konferencija je dvodnevna, a ove godine su planirane dvije tematske cjeline i to: Potreba i perspektive inoviranja građanskih sudskih postupaka u BiH i Imovinsko-pravni odnosi sa posebnim akcentom na status državne imovine BiH.

Vi ste vidjeli kroz naučne referate da je, uglavnom provejava riječ reforma, poboljšanje, potreba za optimizacijom određenih zakonskih rješenja i ovo nije prvi put da Pravni fakultet Univerziteta u Zenici organizuje ovakve manifestacije. Moramo se sjetiti jdne od njih koja je bila veoma važna, to je okrugli sto na temu „Državne imovine“, zatim pitanje poštovanja odluke Visokog predstavnika, odnosno odluka Ustavnog suda, evo ovo je treći put da se organizuje jedna naučna konferencija i smatramo da smo na ovakav način sa menadžemntom Pravnog fakulteta se pozicionirali u sami vrh pravnih fakulteta u BiH. Naravno ja čestitam menadžmentu Pravnog fakulteta i očekujem još veći rezultat u razvoju naučne misli na našem Univerzitetu“, rekao je  prof. dr. sc. Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici.

Pored Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici na konferenciji učestvuju i predstavnici Pravnih fakulteta Sveučilišta u Mostaru,  Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara, Univerziteta u istočnom Sarajevu, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Kantonalnih sudova ZDK i Kantona Sarajevo, Vrhovnog suda FBiH i mnogi drugi eksperti, akademici i profesori prava iz Bosne i Hercegovine. (T.B.)