ZENICA: Počela Akademija pravničkih vještina

U implementaciji ELSA-e, odnosno Evropskog udruženja studenata prava Zenica danas je na Pravnom fakultetu zeničkog Univerziteta počela Akademija pravničkih vještina, koja će trajati do sredine decembra.

Ovaj projekat implementiramo već drugu godinu, a ove godine 15 studenata prava ima priliku kroz različite edukativne radionice i predavanja steći nova znanja i vještine, koji će im omogućiti da ostvare svoj puni kapacitet i na što kvalitetniji i uspješniji način obavljaju kasnije svoje poslove“, navodi Bakir Brkić, predsjednik zeničke ELSA-e.

Riječ o sticanju dodatnih znanja, koja studenti prava zapravo nisu u prilici dobiti kroz svoje formalno obrazovanje, a edukacija će biti posvećena raznim temama kao što su: nove vještine usmenog izlaganja, kako prevazići strah od javnog izlaganja, kako pripremati pravnu argumentaciju, na koji način tom prilikom koristiti sudsku praksu i slično, pojašnjavaju organizatori.

Razvijanje programa Akademije pravničkih vještina nastalo je nakon stizanja povratnih informacija od nastavničkog i saradničkog osoblja Pravnog fakulteta u Zenici, kada smo uočili da u okviru postojećih nastavnih planova i programa nije moguće uvijek na zadovoljavajući način određene vještine studenata, bitne i potrebne za sve predmete, koji se izučavaju na Pravnom fakultetu“, naglašava docentica Dženana Radončić, prodekanesa za naučno-istraživački rad na ovom zeničkom fakultetu.

Podršku radu ovogodišnje Akademije pružilo je Federalno ministarsvo obrazovanja i nauke te Pravni fakultet u Zenici. (V. J.)