U BiH krajem augusta smanjen broj nezaposlenih

U Bosni i Hercegovini krajem augusta ove godine, prema podacima zavoda i službi zapošljavanja, na evidencijama je bilo prijavljeno 350.316 nezaposlenih osoba, što u odnosu na kraj jula predstavlja smanjenje za 145 osoba ili 0,04 posto.

Od ukupnog broja osoba, koje traže zaposlenje, njih 205.634 ili 58,7 posto su žene, a najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,08 posto, zatim NKV radnici 28,69 posto te radnici sa SSS 27,97 posto.

Najveći broj evidentiranih nezaposlenih žena je sa SSS 31,11 posto, NKV radnica je 29,14 posto, a zatim slijede KV radnice sa udjelom od 25,52 posto u ukupnom broju nezaposlenih žena.

Posmatrano prema kvalifikacionoj strukturi, udio nezaposlenih žena manji je kod visokokvalifikovanih (VKV) – 21 posto i kvalifikovanih (KV) – 48 posto radnica, u odnosu na udio nezaposlenih muškaraca u ukupnom broju nezaposlenih osoba. Kod ostalih kvalifikacija više je nezaposlenih žena nego muškaraca.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba u augustu ove godine, novoprijavljenih osoba, koje traže posao bilo je 19.010, od čega 9.276 žena. Broj osoba brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 19.249. Broj brisanih žena sa evidencije je 9.200. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 7.407 ili 38,48 posto od čega 3.795 žena ili 51,23 posto.

U augustu ove godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 4.015 potreba za zapošljavanjem novih radnika, od toga 911 žena, dok je registrovani broj osoba kojima je prestao radni odnos u tom periodu iznosio 10.438. Registrovani broj žena kojima je prestao radni odnos u tom periodu iznosio je 5.522 ili 52,9 posto.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu ove  godine, broj zaposlenih osobaa u BiH iznosio je 848.267, a od toga je 381.135 žena. U odnosu na juni ove godine broj zaposlenih  osoba se smanjio za 0,3 posto, a broj zaposlenih žena se takođe smanjio za 0,4 posto.

(Fena)