Vlada FBiH naložila rad na uspostavi zakona o upotrebi znakovnog jezika

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas informacije federalnih ministarstava pravde, rada i socijalne politike te obrazovanja i nauke koje se odnose na izradu Nacrta zakona o upotrebi znakovnog jezika u Federaciji BiH.

Istovremeno je Federalno ministarstvo pravde, zaključkom Vlade, zaduženo da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog zaključka formira interresornu radnu grupu u kojoj će biti predstavnici federalnih ministarstava pravde, obrazovanja i nauke, finansija te rada i socijalne politike, kao i predstavnici deset kantona u Federaciji BiH.

Zadatak ove interresorne radne grupe je da u roku 120 dana pripremi Nacrt zakona o upotrebi znakovnog jezika na nivou Federacije BiH i isti dostaviti Vladi FBiH.

Informacije resornih ministarstava s prijedlozima zaključaka razmatrane su na današnjoj sjednici u okviru utvrđivanja mišljenja o Prijedlogu zakona o upotrebi znakovnog jezika na nivou Federacije BiH, čiji je predlagač poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Admir Čavalić.

U skladu sa tim, Vlada je na ovaj prijedlog zakona utvrdila i mišljenja Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike te Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Klix.ba