Galerija “Preporod”: Posjeta Splitu i realizacija radionica za žene

Galerija “Preporod” Zenica je upriličila posjetu KDB ”Preporod” Split i u okviru ranijih dogovora započela realizaciju kreativnih radionica za žene i djecu.Susreti članova Galerije “Preporod” Zenica i članova Kulturtnog društvo Bošnjaka “Preporod” Split otpočeli su 30.9.32023.godine.

Tom prilikom je realizovana radionica za žene “Decoupage na staklu”,koji je prezentovala i uradila predsjednica Galerije “Preporod” Zenica, gospođa Amna Sofić.Radionice je prisustvovalo 10 žena,koje su imale priliku da nauče o tehnici decoupage i da istu primijene na staklu.

Za radove nastale na ovoj radionici, kao i radovi koji će nastati  na sljedećim radionicama biće oragnizovana izložba radova u prostorijama KDB”Preporod” Split.

Tokom boravka u Splitu domaćini su upriličili posjetu znamenitostima Splita, te su uprličili zajednički sastanak BZK”Preporod “ Srebrenik, Galerije “Preporod” i KDB “Preporod” Split, gdje su dogovorene aktivnosti za sljedeću godinu u povodu obilježavanja Dana nezavisnosti.

Galerija “Preporod” Zenica će i naredni vikend, 7.10.-8.10.2023.godine ,nastaviti s realizacijom radionicaza žene indjecu .Predviđeno je da se  realizuju  radionice “Izrada čipke na drvenim predmetima” ,koju će realizovati Paša Begović i Amira Hrustić,radionica “Izrade sapuna filacnjem vune”, koju će realizovati Amna Sofić i Aida Hodžić Pašalić , te radionice za djecu na temu “Bosanski ćilim” i “Stećci”, koju će realizovati Azra Moćević I Nejira Serdarević.