ZDK: Realizacija akcionog plana za izmirenje obaveza po tužbama budžetskih korisnika

FOTO: Zenicainfo.ba

U četvrtoj smo godini realizacije akcionog plana za izmirenje obaveza po tužbama budžetskih korisnika. Kako doznajemo dinamika isplate je na zadovoljavajućem nivou, pa su ove godine skoro stotinu, uglavnom prosvjetara i policijskih službenika u samo jednoj advokatskoj kancelariji dobili sredstva po presudama donesenim prije skoro 20 godina.

Ukupne obaveze Zeničko-dobojskog kantona po osnovu pravosnažnih izvršnih presuda po tužbama zaposlenih u ovom kantonu iznose 155 miliona KM, a taj dug sa zateznim kamatama bio je narastao 300 miliona. Nakon što je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu naložio kantonalnoj Vladi da iznađe način isplate sačinjen je akcioni plan prema kojem se od kraja 2019. pa naredne 22 godine Zeničko-dobojski kanton obavezao da će isplaćivati godišnje 13 miliona KM na ime izvršnih sudskih presuda.

Prva apelacija sudu u Strazbur je otišla upravo iz naše advokatske kancelarije i to je bio predmet Kunić i drugi. Zahvaljujući tome sada imamo zadovoljavajuću situaciju. Od oko 130 do 140 presuda ove godine isplaćeno ih je 90-ak našim klijentima. Kako je bilo ranijih godina ovim tempom trebamo biti zadovoljni“, kaže advokat Srđan Petrušić, koji zastupa više od 2. 000 osoba – budžetskih korisnika, od kojih kaže njih oko 20% više nije među živima. Petrušić nas je danas u telefonskom razgovoru podsjetio i na sugestiju koju je uputio ranije Zeničko-dobojskom kantonu: da podignu kredit koji mogu dobiti u Evropi uz grejs period za čišćenje unutrašnjeg duga. Tvrdi da bi isplata po presudama tako išla brže, a i uštedjelo bi se i do 30 posto od ukupnih potraživanja, odnosno i do 40 ili 50 miliona.

Svi koji dobiju novac kupuju stanove i kuće, dakle plaćaju porez, zatim njihovi advokati plaćaju PDV, kao i budžetski korisnici prilikom recimo samo renoviranja kupatila ili nabavke novog namještaja. Sve to potpomaže i direktno injektira u ekonomiju Kantona”, dodaje Petrušić. Teško je reći koliko je do sada isplaćeno presuda, a prema akcionom planu isplaćivaće se novac u narednih 18 godina.

O tome ćemo zvaničnu informaciju dobiti iz nadležnog kantonalnog ministarstva u narednim danima. Iznos novca po pojedinačnim presudama je različit, ali se radi o nekoliko desetina hiljada maraka. Zavisno od glavnice nekima od budžetskih korisnika je taj iznos bio recimo 30, a nekima 80 ili 100 hiljada maraka. (A. Huskić)