ZENICA: Poslovni forum zeničke dijaspore

Poslovni forum zeničke dijaspore  održat će se u srijedu, 13.09.2023. godine u 09:30 sati u Hotelu Zenica u Zenici. Naime, Grad Zenica je potpisao Memorandum o saradnji između Grada Zenica i Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, za Projekat „Diaspora Invest”.

Misija USAID-a u Bosni i Hercegovini, putem projekta „Diaspora Invest”, pruža podršku razvoju Bosne i Hercegovine (BiH) kroz angažman njene mnogobrojne dijaspore. Bh. dijaspora broji najmanje dva miliona, mahom u razvijenim ekonomijama Evrope i Sjeverne Amerike, što je čini jednom od najvećih u svijetu u odnosu na stanovništvo matične zemlje. Angažovanjem svoje dijaspore, BiH može imati koristi od znanja, resursa i mreža stečenih u inostranstvu, kako se talenat dijaspore razvija i potom ponovo angažuje u domovini.

Poslovni forum će okupiti brojne stručnjake iz BiH i dijaspore, predstavnike javnih institucija, lokalnih zajednica, privatnog sektora, edukativnih ustanova te projektne partnere koji će razmjeniti iskustva i predstaviti svoje rezultate nakon dugogodišnjeg uspješnog rada.

Projekat doprinosi mobilizaciji i povezivanju dijaspore, sa akterima iz javnog, lokalnog, nevladinog i privatnog sektora u Bosni i Hercegovini.

Na Poslovnom forumu zeničke dijaspore bit će predstavljena moguća dostignuća projekta Dijaspora INVEST, uključujući teme iz oblasti razvoja BiH kroz prenos znanja iz dijaspore, inovativnih modela saradnje sa dijasporom, institucionalne saradnje i uključivanja dijaspore u lokalni razvoj.