Nova školska godina počinje prvog septembra. Hoće li škole biti sigurno mjesto za nastavnike, profesore i učenike?

Foto: Nejro A.

Nova školska godina počinje prvog septembra. Nakon zločina u osnovnoj školi u Lukavcu, u junu mjesecu ove godine, logično je pitanje: Hoće li škole biti sigurno mjesto za nastavnike, profesore i učenike?

Obrazovanje jednoglasno osuđuje nasilje i spremno je uhvatiti se u koštac s ovim problemom, ali u njegovo rješavanje trebaju se uključiti i druge institucije, poručila je federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković nakon sastanka održanog polovinom juna u Mostaru, s predstavnicima kantonalnih ministarstava obrazovanja na kojem je doneseno niz zaključaka i preporuka o poduzimanju konkretnih aktivnosti na prevenciji nasilja nad djecom i među djecom u odgojno-obrazovnim ustanovama. Na pitanje, hoće li škole biti sigurno mjesto za nastavnike, profesore i učenike, ministrica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi ZDK Draženka Subašić kaže,

Ja zaista smatram da smo na području ZDK imamo jako dobru situaciju kada je u pitanju sigurnosti aspekt. Smatram da su naši nastavnici jako dobro obučeni da mogu da se nose sa tim izazovima. Da im je potrebna podrška od strane njihovih rukovodilaca, sigurno je da će je imati od strane ministarstva i da ova upravo saradnja koju imamo i sa Centrima za socijalni rad i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova nam daje upravo taj neki sigurnosni okvir da možemo reći da je naša škola bezbjedno mjesto i da, evo ja želim da pred početak školske godine uputim jednu drugačiju poruku. Znači mi smo zadovoljni sa upisom kada su u pitanju srednje škole, imamo više od 280 upisanih učenika nego što je to bilo u prethodnoj godini. Školska godina počinje u skladu sa nastavnim planom i programom na način kako smo planirali, bez nekih većih poteškoća. Ja sad želim svim našim osnovcima, srednjoškolcima, pogotovo onima koji su upisali prve razrede, puno sreće, puno dobrog druženja i naravno dobrog školskog uspjeha“, rekla je za Zenicainfo Draženka Subašić, ministrica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi ZDK.

   Podsjećamo da je na sastanku ministara obrazovanja u Mostaru prije dva mjeseca donešeno jedanaest preporuka. Na sjednici Vlade FBiH održane 16. juna Vlada je zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da formira i vodi Interresorni stručni tim za izradu okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH. Zadatak Interresornog radnog tima je da u roku od 90 dana izradi ovaj okvirni plan.  (T.B.)