Strategija zapošljavanja u FBiH: U kantonalnom ministarstvu smatraju da su izostavljeni pri izradi ovog strateškog dokumenta

Zastupnici u Skupštini ZDK su na 12. sjednici  donijeli Zaključak kojim je utvrđeno mišljenje o dostavljenom Prijedlogu Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH za period 2023-2030. godine. Utvrđeno Mišljenje Skupštine ZDK je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, koje i nije zadovoljno predloženim.

Federacija BiH suočava se s nepostojanjem kvalitetnih programskih politika zapošljavanja, kao i sve većim odlivom kvalitetne radne snage što je, dugoročno gledajući, problem, a posebno ako se uzmu u obzir i negativni demografski trendovi, jer se u strukturi stanovništva očekuju promjene. Previđa se povećanje udjela stanovništva starije životne dobi za oko 75 posto, dok se istovremeno predviđa i da će broj radno sposobnog stanovništva biti prepolovljen.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike spremilo je Prijedlog strategije zapošljavanja u Federaciji BiH za narednih sedam godina, na koju u Resornom kantonalnom ministarstvu imaju dosta zamjerki, navodeći određene manjkavosti.

“Moje negativno mišljenje se odnosi  na to što se tiče na samu proceduru izrade Strategije. Ovo Ministarstvo i Kanton nisu sudjelovali u izradi Nacrta ove Strategije. Mislim da je jedan ovako važan dokument trebao biti spušten na lokalni nivo, kako bi o njoj raspravljali udruženje poslodavaca, gospodarska komora, ekonomsko-socijalna vijeća, međutim ovi akteri nisu imali priliku sudjelovati prilikom njene izrade ”, kazao je Zlatko Jelić, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

Zlatko Jelić

Strategija zapošljavanja sastoji se iz tri dijela u kojim su analizirani situacija na tržištu rada u FBiH, utvrđene politike usmjerene na saniranje izazova u sferi zapošljavanja te predstavljeni operativni aspekti koji se odnose na provedbu politike zapošljavanja. Ministar Jelić ukazuje na problem smanjene aktivnosti žena na tržištu rada te usklađivanje ove Strategije sa obrazovnim sistemom.

„Mislimo da je u izradu Strategije trebalo biti uključeno i Ministarstvo za obrazovanje, jer se oblast obrazovanja stalno spominje. Trebali bi uzeti praksu sa zapada, gdje se ljudi i kroz razne tečajeve obučavaju za tržište rada“, mišljenja je Jelić.

Zadovoljan je ministar Jelić dijelom koji se u Strategiji odnosi na povećanje minimalne plate u FBIH, te se nada da će na kraju biti i ispunjeno. Unatoč svemu, ovom Strategijom se otvaraju mogućnosti  za nova zapošljavanja, usklađenost vještina sa zahtjevima tržišta rada, promociji kapaciteta preduzeća u privatnom sektoru za otvaranje formalnih radnih mjesta te uključivanja na tržište rada teško zaposlivih kategorija kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada. (M.H.)