Obavijest za učenike srednjih škola

Obavještavamo učenike srednjih škola koji koriste sredstva javnog prevoza u odlasku i povratku iz škole, a čija je lokacija stanovanja udaljena od škole preko pet kilometara, da će Grad Zenica za školsku 2023/2024. godinu finansirati troškove prijevoza učenika srednjih škola sa područja Grada Zenice, u procentu koji zavisi od primanja i socijalnog statusa njihovih roditelja.

Prema Kriterijima raspodjele budžetskih sredstava namijenjenih za prijevoz, uz priloženu dokumentaciju, Grad Zenica će sufinansirati dio sredstava učenicima koji ispunjavaju jedan od ovdje nabrojanih uslova:

– da su redovni učenici,
– da učenici koriste javni prevoz na udaljenosti preko 5 kilometara,
– da su roditelji korisnici stalne novčane pomoći,
– da se roditelji učenika nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje ili na čekanju posla, odnosno da su penzioneri ili zaposleni radnici sa minimalnom penzijom/plaćom.

Služba će od 15.08.2023. do 25.08.2023. godine, putem protokola, zaprimati potrebnu dokumentaciju uz popunjeni propisani obrazac, te na osnovu priložene dokumentacije odrediti iznos/procenat popusta na đačku kartu.

ZAHTJEV PRIJEVOZ UCENIKA

Služba za socijalnu zaštitu,stambene poslove i društvene djelatnosti