Obavijest o provjeri ispravnosti sistema i uređaja za obavještavanje i uzbunjivanje građana

FOTO: Zenicainfo.ba

Obavijest o provjeri ispravnosti sistema i uređaja za obavještavanje i uzbunjivanje građana

Služba civilne zaštite Grada Zenica obavještava fizička i pravna lica sa područja Grada Zenica da će se dana 01.08.2023. godine u 12:00 sati, u skladu sa članom 47. Pravilnika o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 9/19), izvršiti provjera ispravnosti rada uređaja za emitovanje signala i sistema za obavještavanje i uzbunjivanje građana. U navedeno vrijeme će biti emitovan signal “prestanak opasnosti” (jednolični ton u trajanju od 60 sekundi).

S obzirom na to da se radi o provjeri ispravnosti rada sistema i uređaja, obavještavaju se građani da u toku provjere nemaju razloga za uznemiravanje.

Emitovanje signala će se vršiti sa uređaja koji su postavljeni na zgradi: Gradske uprave Zenica, O.Š. Edhem Mulabdić, Vatrogasnog doma, O.Š. Mak Dizdar, O.Š. Meša Selimović, O.Š. Alija Nametak, J.P. “BH Pošta – Direkcija Zenica“, J.P. “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, Gradski park Zenica, Mjesna zajednica Lukovo Polje, O.Š. Alija Nametak – Područna škola Jezero, O.Š. Enver Čolaković, O.Š. Hasan Kikić, Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK – Zenica.