Gradsko vijeće usvojilo i u javnu raspravu uputilo Nacrt Odluke o usvajanju kataloga potencijalnih projekata JPP i Nacrt Strategije razvoja Grada Zenica 2023.-2027.

Gradsko vijeće Zenica održalo je 36. sjednicu, a razmatrano je 10 tačaka.

Na samom početku sjednice Gradsko vijeće je usvojilo Nacrt Odluke o usvajanju kataloga potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva i Inicijativu za pripremu Odluke o zabrani ulaska teretnih motornih vozila u gradsku zonu.

Usvojen je Prijedlog Odluke o naknadama za korištenje podataka i pružanje usluga iz oblasti katastra komunalnih uređaja Grada Zenica kojom se utvrđuje visina naknada za izdavanje podataka i pružanje usluga iz oblasti katastra komunalnih uređaja Grada Zenica.

Vijećnici su podržali Prijedlog Zaključka kojim se daje saglasnost društvu ALMY d.o.o. Zenica za izmještanje vodovodne linije i vodomjernog okna unutar parcela k.č.n.p. 503 i 494 k.o. Zenica II za potrebe rekonstrukcije poslovnog objekta „ASA BANKA“ u ulici Trg BiH broj 1.

Razmatrana je i prihvaćena Informacija o opremljenosti službi zaštite i spašavanja na području Grada Zenica.

U Informaciji je navedeno da je na području grada Zenica osnovano osam službi zaštite i spašavanja u pravnim licima i to Služba medicinske pomoći, Služba za zaštitu okoliša, Služba za vodosnabdijevanje, Služba za čistoću, Služba za asanaciju terena, Služba za zaštitu i spašavanje životinja, Služba za spašavanje iz ruševina i Služba za spašavanje u rudnicima. Osim ovih službi, na području grada djeluje i Samostalna služba zaštite i spašavanja Grada Zenica koja u svom sastavu ima odjeljenje za zaštitu i spašavanje od požara, odjeljenje za zaštitu i spašavanje sa visina i odjeljenje za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom. Samostalna služba zaštite i spašavanja Grada Zenica je popunjena sa pripadnicima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zenica, Rafting kluba „Žara“ i Gorske službe spašavanja – stanica Zenica.

Na ovoj sjednici usvojen je Program organizovanja sezone grijanja 2023./2024. godine uz Odluku o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenica u sezoni grijanja 2023./2024. godine.

Shodno Pogramu sezona grijanja 2023./2024. godine planira se u trajanju od 6 mjeseci počevši od 15.10.2023. godine do 15.04.2024. godine.

Planira se da cijena grijanja stambenog prostora bez mjerača toplotne energije ostane nepromijenjena tj. 1,20 KM/m2 mjesečno za potrošače kojima se obračun vrši tokom cijele godine, odnosno 2,40 KM/m2 mjesečno za potrošače kojima se obračun vrši u toku sezone grijanja. Cijena grijanja za stambene prostore u kojima se količina isporučene energije mjeri mjeračem toplote (kalorimetrom) iznosi 94,36 KM/MWh. U navedene cijene nije uračunata važeća stopa PDV-a od 17%.

Vijećnici su također razmatrali i podržali Nacrt Strategije razvoja Grada Zenica za period 2023.-2027. godine i Akcioni plan za period 2023.-2025. godine.

Gradsko vijeće nije usvojilo dopunjeni – korigovani Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Zenica za period 01.01.- 31.12.2022. godine.

Na kraju sjednice Vijeće je prihvatilo prijedlog hitnih mjera u vezi sa rješavanjem statusa bivšeg zeničkog odmarališta „Duće“ u Republici Hrvatskoj