Održana debata “Pravo na pravdu u Zenici”

FOTO: Zenicainfo.ba

„Pravo na pravdu u Zenici: Procesuiranuje korupcije – kako do više presuda i većeg povjerenja građana?“ naziv je javne diskusije održane u Zenici, a čiji je organizator Evropska unija u Bosni i Hercegovini. Na diskusiji su govorili predstavnici pravosudnih institucija i organizacija civilnog društva, mediji i građani.

Evropska unija u Bosni i Hercegovini radi na unaprjeđenju vladavine prava u našoj zemlji kroz mnogobrojne projekte. Održana javna diskusija jedan je od tih projekata jer je cilj da se procesuira korupcija koja je prepoznata kao jedan od većih problema koji postoji u Bosni i Hercegovini.

Pravo na pravdu je forum građana, odnosno mjesto jer građanski prostor u ovoj zemlji gdje ljudi, predstavnici građana mogu izaći i artikulirati svoje potrebe i izraziti svoju zabrinutost vezanu za stanje vladavine prava u BiH. To je prostor koji će omogućiti dijalog između vlasti i građana, prostor gdje će vlasti i ljudi koji se praktično bave pravom predstaviti svoj rad, otvoriti se prema onome što će, ja se nadam biti konstruktivna i profesionalana kritika, a sve u duhu promoviranja demokratske odgovornosti i povjerenja“, izjavio je Alfredo Stripolli, šef Odjela za za vladavinu prava pri Uredu Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Alfredo Stripolli

Generalno je naš problem da se sva rješenja u pravosuđu nekako iz Sarajeva presipaju na lokalnu zajednicu, a ne viđamo, ne dobijamo input sa lokalnog nivoa koji su to problemi u zajednicama stvarnih ljudi, stvarnih aktivista koje to oni prijave podnose, kako tužilaštva i sudovi reaguju po njima i kako svi skupa možemo unaprijediti i natjerati VSTV da radi na način koji će onda natjerati sudove na bilo kojem nivou ove zemlje da radi za dobrobit građana“, naveo je Denis Džidić, direktor BIRN-a BiH.

Denis Džidić

O transparentnosti rada sudova diskutovalo se na debati. Kao jedan od pozitivnih primjera istaknut je rad Kantonalnog suda Zeničko-dobojskog kantona.

Transparetnost za pravosuđe je posebno važna, to je uostalom strateški cilj našeg suda već od 2020. godine i tu transparentnost kroz transparentan s javnošću, proaktivnom komunikacijom, zatim reaktivnom komunikacijom i unaprijeđenjem praktične nastave“, dodala je Snježana Čolaković, predsjednica Kantonalnog suda ZDK.

Snježana Čolaković

Na ovim javnim debatama cilj je čuti glasove građana, izazove s kojima se suočavaju i omogućiti im diskusiju sa predstavncima pravosuđa, a priliku da se poboljšaju uvjeti pravosuđa imali su učesnici jučerašnje debate. (A. S. / T. B.)