Informacije o radu Direkcije za robne rezerve ZDK su državna tajna

FOTO: Akta.ba

Da čovjek ne povjeruje, ali je istina, da je većina informacija u vezi sa radom Direkcije za robne rezerve Zeničko-dobojskog kantona po postojećem zakonu državna tajna.

Nije to karatkteristika samo direkcije u ZDK nego i u ostalim kantonima kao i u Federaciji Bosne i Hercegovine kaže direktor Zoran Martinović.

Ono što je problem, generalno evo kad govorimo već o davanju nekakvih informacija je trenutni zakon koji je na snazi u Zeničko-dobojskom kantonu, Zakon o robnim rezervama ZDK, koji datira iz 1997. godine gdje je faktički jednim člankom definirano da su svi podaci u poslovanju direkcije robnih rezervi državna tajna. To je nama doista veliki problem jer mi smatramo u direkciji i već smo dobrano u poslu na izradi novog zakona. Formirana je radna grupa, krajem prošle godine. Vlada je formirala radnu grupu za izradu novog Zakona o robnim rezervama gdje će se između ostalog i te stvari regulirati i sve ostalo što nije u suglasju sa nekim novim propisima, zakonima. Tako da se mi nadamo da ćemo i mi biti  malo otvoreniji i prema javnosti što bi i trebalo biti da se zna kakva je situacija, s čim trenutno raspolaže Direkcija robnih rezervi, da li može ostaviriti neke svoje strateške ciljeve, kakvi su oni, kakvi su nam planovi, kako ostvarujemo svoje programe tako da se nadamo da ćemo ubuduće imati više i prostora a naći i vremena za medije i za infromacije koje će ići prema javnosti“, rekao je za Zenicainfo.ba Zoran Martinović, direktor Direkcije za robne rezerve ZDK.

Zoran Martinović

U skladu sa članom 13. Zakona o robnim rezervama („Službene novine ZDK“, broj:13/97.), robne rezerve se mogu koristiti za obezbijeđenje minimalnih potreba stanovništva i privrede u uslovima rata i neposredne ratne opasnosti; obezbijeđenje minimalnih potreba stanovništva i privrede u uslovima prirodnih nepogoda i drugih vanrednih prilika; intervencije na tržištu u uslovima poremećaja u snadbijevanju stanovništva i privrede.  Prema planu Direkcije za proteklu 2022. godinu realizirano je 91,25 % aktivnosti u ukupnom iznosu od 540.345, 00 KM. (T. B.)