Grad Zenica bio domaćin obuke za članove Savjetodavnih odbora građana u okviru USAID-ovog Projekta pomoći lokalnoj upravi

FOTO: zenica.ba

Grad Zenica je bio domaćin obuke za članove Savjetodavnih odbora građana koji imaju za cilj biti partner lokalnoj upravi u procesima koji će unaprijediti javno planiranje, kvalitet pružanja usluga, upravljanje javnim finansijama kroz veći i kontinuiran angažman svih građana u odlučivanju, javnim konsultacijama, anketama, raspravama, i drugim javnim skupovima.

Obuka na kojoj je prisustvovalo 40 predstavnika organizacija civilnog društva, javnih institucija, poslovnih subjekta, kao i građana svih starosnih skupina s mjestom prebivališta i djelovanja na području Zavidovića, Žepča, Vareša i Zenice održala se u prostorijama Zeničke razvojne agencije ZEDA.

Fokus jednodnevne obuke je bio na ulozi i značaju Savjetodavnog odbora građana koji treba da omogući inkluzivan i sistematski način angažmana građana i poslovnih subjekata u lokalnoj zajednici. Savjetodavni odbor građana treba da poboljša kanale putem kojih bi se građani i zvanični predstavnici jedinica lokalne samouprave  konsultovali o pitanjima i odlukama koje pozitivno utječu na društveno i ekonomsko blagostanje zajednica. Lokalno razvojno planiranje, pružanje usluga, upravljanje javnim finansijama i druge ključne oblasti rada lokalnih samouprava su primjeri oblasti u kojim bi učestvovao Savjetodavni odbor građana. Ujedno to  je i nadzorno tijelo koje će koristiti različite alate i strategije koje omogućavaju građanima da prate provedbu  i efikasnost njihove  lokalne uprave.

Gradska uprava Zenica objavila je Javni poziv za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana 09.06.2023. godine. Javni poziv će biti ponovljen uskoro i ovim putem pozivamo zainteresovane lokalne organizacije da predlože kandidate kao i građane  koji predstavljaju lokalnu zajednicu bez organizacione pripadnosti da se prijave.

Grad Zenica je jedna od odabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave u okviru Projekta pomoći lokalnoj upravi (LGAA) koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). USAID LGAA projekat radi na povećanju učinkovitosti odabranih jedinica lokalne uprave kako bi bolje planirale, upravljale i poboljšale kvalitetu pružanja javnih usluga; podstakle održivi lokalni razvoj i povećale transparentnost i odgovornost prema građanima i poslovnim subjektima što će zauzvrat jačati javno povjerenje i motivirati građane da svoju budućnost grade u Bosni i Hercegovini.

Jedna od aktivnosti USAID LGAA projekta je i podrška lokalnim upravama da ostvare dobru saradnju s civilnim društvom i privatnim sektorom putem Savjetodavnih odbora građana. Takvim pristupom se podržava opće uključivanje društva, poboljšava saradnja, povećava transparentnost i otvorenije upravljanje.

zenica.ba