Uvodi se referentna stopa prosječnog troška finansiranja banaka u BiH

FOTO: biznis.ba

Bosna i Hercegovina (BiH) mogla bi uskoro da dobije domaću referentnu stopu prosječnog troška finansiranja banaka u BiH. 

Naime, sastanak Koordinacije bankarske supervizije održan je jučer u Sarajevu i podržano je usvajanje Metodologije za izračun referentne stope prosječnog troška finansiranja banaka u BiH (RSTF), a na incijativu dvije entitetske agencije za bankarstvo, javlja  Bloomberg Adrija.

Eventualno usklađivanje aktivnih kamatnih stopa u BiH sa troškovima finansiranja na ino tržištima, koji su u konstantnom rastu od sredine prošle godine uslijed snažnog rasta referentnih kamatnih stopa vodećih centralnih banaka, u trenutnim okolnostima moglo bi dovesti do poremećaja na domaćem bankarskom tržištu.

Cilj Metodologije je, kako saznaje Bloomberg Adrija, utvrđivanje referentne vrijednosti prosječnog troška finansiranja banaka koje posluju u BiH i da se domaćim bankama ponudi izbor korištenja ovih stopa, kao referentnih vrijednosti u ugovorima o kreditima sa promjenjivom kamatnom stopom.

– Korištenjem ovih stopa u slučaju kada se finansiranje vrši pretežno iz domaćih izvora, banke bi bile u mogućnosti bolje upravljati kamatno induciranim kreditnim rizikom, te bi se  ublažili rizici po cjelokupnu finansijsku stabilnost, poboljšali uslovi funkcionisanja unutrašnjeg tržišta, te osigurao viši nivo zaštite korisnika finansijskih usluga i investitora”, navodi izvor Bloomberg Adrije.

Nije primarna alternativa za aneksiranje postojećih euribor kredita, dodaje, nego referentna stopa za sve buduće kredite sa varijablnom stopom, mogućnost izbora. “Postojeće euribor kredite neka banke fiksiraju, ili već jesu”.

Fena.ba