Sindikat radnika rudnika FBiH: Tražimo hitno rješavanje aktuelne problematike u Rudniku Zenica

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH uputio je danas poziv ministru energije,rudarstva i industrije FBiH, Vedranu Lukiću, u kojem traži, da se putem pisanog naredbodavnog naloga,naloži Admiru Andeliji,generalnom direktoru JP Elektroprivreda BiH i Mensuru Hukiću, direktoru Rudnika mrkog uglja Zenica, da u roku od 48 sati riješe aktuelnu problematiku u Rudniku Zenica i obezbijede uslove za primjenu Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u rudarstvu u Federaciji BiH.

Pitanja koja treba rješavati u Rudniku Zenica,kako bi se obezbijedili uslovi za primjenu Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH su u isključivoj nadležnosti poslodavca,odnosno JP Elektroprivreda BiH i Rudnika mrkog uglja Zenica, navodi se u pozivu Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

U Rudniku Zenica u ponedjeljak,22. maja održan je jednosatni štrajk upozorenja,od 7 do 8 sati,koji je ponovljen juče i danas,zbog kašnjenja u isplatu aprilske plate i neuplate radničkih rata kredita prema bankama za mart i april.

Za sutra,u četvrtak,25. maja ,predviđen je generalni štrajk u 15 sati,ukoliko do tog roka ne bude riješena pomenuta problematika. (Š.B.)