Šok za crno-crvene: NK Čelik odlukom Prvostepene komisije bez licence za Prvu ligu

FOTO: NK Čelik/Facebook

U prostorijama Nogometnog saveza Federacije BiH, 18.05.2023. godine, održana je sjednica Prvostepene komisije za licenciranje klubova m:tel Prve lige Federacije BiH u sklopu vanredne primjene licenciranja za klubove Druge lige Federacije BiH grupa Sjever, Centar, Zapad i Jug.

Na  sjednici se odlučivalo o izdavanju licenci klubovima Druge lige Federacije BiH grupa Sjever, Centar, Zapad i Jug koji su aplicirali za učešće u takmičenju m:tel Prve lige Federacije BiH za takmičarsku sezonu 2023/2024.

U skladu sa prednje navedenim, donesene su sljedeće odluke:

Licencu za učešće u takmičenju m:tel Prve lige Federacije BiH za takmičarsku sezonu 2023/2024 dobili su:

FK KLIS Buturović polje i

FK G. RAHIĆ Gornji Rahić

Licencu za učešće u takmičenju m:tel Prve lige Federacije BiH za takmičarsku sezonu 2022/2023 nisu dobili:

NK BOSNA Visoko

NK ČELIK Zenica

NK ISKRA Bugojno

FK FAMOS Hrasnica i NK VITEZ podnijeli su aplikaciju za licenciranje, ali isti nisu dostavili dokumentaciju te je prvostepena Komisija za licenciranje klubova donijela odluku o odbijanju izdavanja licence.

U skladu sa odredbama pravilnika o licenciranju klubova NS FBiH, klubovi imaju pravo uložiti žalbu Drugostepenoj komisiji za licenciranje klubova NS/FS BiH u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja odluka Prvostepene komisije za licenciranje klubova NS FBiH.