Inspektori FUZIP-a kažnjavali subjekte zbog enormnih cijena namirnica

Federalni tržišni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove od aprila 2021. godine, odnosno od donošenja odluka Vlade FBiH kojim se određuje marža za listu od 17 grupa osnovnih životnih namirnica, kao i za naftne derivate, u kontinuitetu provodi inspekcijske nadzore, te osigurava konstantnu prisutnost i u praćenju stanja po pitanju kontrole cijena.

Od 12.11.2022. godine, ova Uprava je putem Federalnog tržišnog inspektorata pristupila i vršenju usmjerenih pojačanih inspekcijskih nadzora proizvođača i prometnika peleta u FBiH, u skladu s Odlukom Vlade FBiH o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet.

“Uzimajući u obzir nužnost paralelnog rada i u drugim upravnim oblastima iz nadležnosti Federalnog tržišnog inspektorata, maksimalno se angažuju ograničeni inspektorski kapaciteti (12 federalnih tržišno, turističko-ugostiteljskih inspektora) na suzbijanju ovog vida tržišnog poremećaja. Inspekcijski nadzori u oblasti kontrole cijena se u ukupnom trajanju od dvije godine neprekidno provode u saradnji sa drugim nadležnim institucijama i koordinirano sa kantonalnim inspekcijama, koje dostavljaju svoje podatke na mjesečnoj osnovi. Kontrola cijena predstavlja sastavni dio redovnog godišnjeg i mjesečnih planova rada Federalnog tržišnog inspektorata, kao i Plana pojačanih inspekcijskih nadzora za 2023. godinu koji se trenutno provodi i traje od 13.3.2023.- 22.8.2023. godine. Po pitanju pritužbi građana, u ukupnoj strukturi zapravo dominiraju prijave za zaštitu prava potrošača i fiskalizaciju, dok je povodom povećanja cijena u svim kategorijama u periodu januar-april 2023. godine zaprimljeno 47 prijava građana putem telefona za prijave, web-stranice i e-maila Uprave”, navode iz FUZIP-a.

U periodu januar-april 2023. godine, federalni tržišni, turističko-ugostiteljski inspektori Federalnog tržišnog inspektorata izvršili su 190 inspekcijskih nadzora po pitanju kontrole cijena, te je konstatovan porast u udjelu nepravilnosti, naročito kod cijena mlijeka, jaja, šećera, riže, tjestenine, a potom i mesnih konzervi, te dječjih pelena i sredstava za higijenu (deterdženti, sapuni). U apotekama su zabilježene nepravilnosti kod formiranja cijena pelena za odrasle i sredstava za higijenu. Za konstatovane nepravilnosti od strane federalnih inspektora predviđeno je izdavanje 128 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 79.250,00 KM.

Nakon sublimiranja podataka dostavljenih od strane kantonalnih inspekcija, zajedno sa nadzorima federalne tržišne inspekcije, na području Federacije BiH je prema trenutno dostupnim informacijama po pitanju kontrole cijena u periodu januar-april 2023. godine izvršeno cca. 698 inspekcijskih nadzora, donesena su 42 rješenja o otklanjanju nedostataka, te planirano izdavanje 355 prekršajnih naloga u procijenjenom finansijskom iznosu od cca. 219.450,00 KM. Udio utvrđenih prekršaja unutar broja izvršenih inspekcijskih nadzora je cca. 50%.

“Veći broj utvrđenih nepravilnosti, za koje je planirano izdavanje prekršajnih naloga u ovom izvještajnom periodu zabilježen je na području Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog i Bosansko-podrinjskog kantona”, saopćeno je iz FUZIP-a.

Tokom 2022. godine, u provođenju pojačanih kontrola nad formiranjem cijena i marži shodno odlukama Vlade FBiH o neposrednoj kontroli cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za naftne derivate, pelet i 17 grupa pojedinih osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda, federalni inspektori Federalnog tržišnog inspektorata su izvršili 688 inspekcijskih nadzora u kojima je utvrđeno 228 nepravilnosti, te izdavanje 432 prekršajna naloga u iznosu 360.750,00 KM. Udio konstatovanih nepravilnosti tokom 2022. godine po pitanju kontrole cijena bio je cca. 33% (osnovne životne namirnice, nafta, pelet).

N1 BiH