Rotary Club Zenica nastavlja projekat “Povećanje čitalačke pismenosti učenika osnovnih škola u ZDK”

Rotary Club Zenica, uspješno djeluje od 2018. godine. Rotary International je međunarodna organizacija osnovana 1905. godine sa idejom na kojoj i danas postoji i djeluje: „služenje prije svega“. Rotary zajednica okuplja preko 1.300.000 članova organiziranih u više od 35.000 klubova u oko 200 zemalja.

U saradnji s Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoškim zavodom Zenica Rotary Club Zenica realizira trogodišnji projekat “Povećanje čitalačke pismenosti učenika osnovnih škola u Zeničko-dobojskom kantonu“. Cilj ovog projekta je da se, uz pomoć nastavnika u svih 58 osnovnih škola našeg Kantona, učenici vrate čitanju knjiga, obogate svoj rječnik i nauče kritički razmišljati o pročitanom.

Od oktobra 2022. godine nastavili smo s realizacijom ovog projekta u 18 osnovnih škola u: Kaknju, Brezi, Varešu, Visokom i Olovu. U dvije radionice koje je Pedagoški zavod Zenica organizirao sudjelovalo je 36 nastavnika razredne nastave i nastavnika B/H/S jezika i književnosti. Radionice su bile fokusirane na nove metodologije i strategije za poboljšanje čitalačke pismenosti s krajnjim ciljem razvoja životnih vještina povezanih s komunikacijskim vještinama, kritičkim razmišljanjem i vještinama stranih jezika.

Rezultati sumirani za protekle dvije godine realizacije projekta pokazuju da je prosječno u svakoj školi realizirano u prosjeku 9 različitih aktivnosti u kojima je sudjelovalo prosječno 250 do 350 učenika. U aktivnostima su pored učenika i nastavnika sudjelovali i roditelji i gosti: pjesnici, književnici, bibliotekari.

Na osnovu izvještaja o broju knjiga koje su učenici uzimali na čitanje iz školskih biblioteka u prvoj godini realizacije projekta evidentirano je povećanje od 13%, a u drugoj godini povećanje od 16% u poređenju s istim periodom prije pandemije COVID-19 (2019/2020 š.g.).

Ove godine posjete školama i uručivanje knjiga za školske biblioteke vršimo od 8. do 18. maja. Tom prilikom uručiti ćemo školama 4.250 knjiga za lektiru. Biblioteke u svim školama će biti obogaćene sa 250 knjiga u prosjeku (zavisno od broja učenika u školi).

Pored toga, uručiti ćemo nagrade najaktivnijim učenicima u aktivnostima organiziranim u školama. Vjerujemo da će učenici i njihovi nastavnici pokazati vrlo zanimljive ideje kako su motivirali učenike za povećanje čitalačke pismenosti, da više vremena provedu u školskoj biblioteci i pročitaju što više knjiga.

Rotary Club Zenica nastavlja sa realizacijom projekata u našoj zajednici.

Naše aktivnosti i projekte možete pratiti na web stranici www.rczenica.ba i našem FB profilu Rotary Club Zenica | Facebook