Postignut dogovor između Gradske uprave i ALBA Zenica o zbrinjavanju otpada

Nakon višesatnog sastanka u kabinetu Gradonačelnika između predstavnika Gradske uprave i kompanije ALBA Zenica postignut je dogovor da se nastavi sa zbrinjavanjem otpada u gradu.

Problem je bio, ALBA je htjela te više cijene. Gradska uprava razmišlja o svakom dinaru. Uspjeli smo se dogovoriti da će od sutra, možda i od noćas već krenuti odvoz smeća, a mi do kraja maja trebamo završiti pregovore. Znači neće biti dalje zastoja u odvoženju smeća, čišćenju ulica, košenja trave, a mi se borimo za svaki dinar građana Zenice tako i sa ALBOM i sa svima ostalima”, izjavio je ekskluzivno za Zenicainfo, Fuad Kasumović,  gradonačelnik Zenice.

Ugovor između Gradske uprave i kompanije ALBA Zenica je potpisan u oktobru 2019. godine na sljedećih dvadeset godina i u njemu, između ostalog, je definisano da će se razviti savremeni sistem upravljanja čvrstim otpadom, uspostaviti odvojeno prikupljanje različitih vrsta komunalnog otpada, proširiti organizirano prikupljanje komunalnog otpada na cijelu teritoriju Grada Zenica te uspostaviti Centar za upravljanje komunalnim otpadom, kojim će proces konačnog zbrinjavanja otpada biti zaokružen. Obaveza je ugovornih strana da svake tekuće godine za narednu godinu usaglase obima, učestalost i jedinične cijene usluga najkasnije do 01.11. tekuće godine za narednu godinu (T.Bajramović)