Radno vrijeme JU „Dom zdravlja“ Zenica u periodu obilježavanja 1. maja

Povodom obilježavanja 1 maja – Međunarodnog praznika rada, JU “Dom zdravlja” Zenica neće raditi dana 01. i 02.05.2023. godine.

U navedenom periodu, JU „Dom zdravlja“ Zenica će organizovati pružanje zdravstvenih usluga na sljedeći način:

-Služba hitne medicinske pomoći kao i svaki dan radit će u periodu od 00:00 do 24:00 sata;

-Služba za zdravstvenu zaštitu djece radit će od 7:00 sati do 20:00 sati;

-Ambulanta porodične medicine Centar radit će u periodu od 7:00 sati do 20:00 sati;

-Ambulanta porodične medicine Nemila radit će u periodu od 7:00 sati do 15:00 sati;

-Služba za zubozdravstvenu zaštitu radit će u periodu od 7:00 sati do 20:00 sati;

Na dan 01 i 02.05.2023. godine bit će osiguran i rad Prijavnice, gdje će se vršiti prijem podnesaka.