OŠ “Musa Ćazim Ćatić” obilježila Dan škole

Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ u Zenici danas obilježava Dan škole.

Prema podacima sa zvanične internet stranice Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica datira još od 1881. godine kada je nosila naziv Mješovita osnovna škola. Od 1914. – 1918. godine škola je zatvorena, a 1945. godine dobija naziv II narodna škola. Današnja zgrada napravljena je 19.4.1953. godine.

Od svog osnivanja do danas promijenila je više imena. Svoj prvobitni naziv “Druga osnovna škola” 1959. godine mijenja ime u OŠ “Ivan Goran Kovačić”. Od 1994. godine nosi ime istaknutog BH pjesnika Muse Ćazima Ćatića. Osnovna škola «Musa Ćazim Ćatić« Zenica je javna ustanova za opće obrazovanje i odgoj i pravni je sljedbenik Osnovne škole «Ivan Goran Kovačić«. Obuhvata područje Mjesnih zajednica Nova Zenica (cijela), Bilino polje (dio), Pišće (dio), Carina (cijela). U svom sastavu ima područnu školu u Blatuši koja obuhvata područje Mjesnih zajednica Blatuša i Bilino polje (dio).

Ulažemo velike napore da obezbjedimo što bolje uslove za rad. Želimo da napravimo školu po želji i mjeri svih, školu u koju će rado dolaziti i u kojoj će se dobro osjećati. Uspješno smo realizovali mnoge projekte, a u realizaciji najznačajnijeg, rekonstrukcije škole smo imali veliku pomoć i podršku vlade ZE-DO kantona, radi se o donaciji od 200 000 KM, koju smo domaćinski potrošili i stvorili ljepše uslove za rad. U fazi realizacije su i projekti: Opremanje škole savremenim nastavnim sredstvima i pomagalima u vrijednosti od 60 000 KM, koji će se realizovati u saradnji sa Turskim bataljonom. Projekat „ Inkluzivna, inovativna, digitalna škola po želji i mjeri učenika” realizovaće se uz pomoć kineske vlade , a vrijednost projekta je 60 000 KM. nadamo se brzoj realizaciji ovih projekata. Završili smo projekat “Produženog boravka” u centralnoj školi, dobili smo saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i uskoro otvaramo produženi boravak”, rekao je za Zenicainfo Safet Turković, direktor OŠ “Musa Ćazim Čatić”.

Kroz dugogodišnju historiju prošlo je mnogo uspješnih generacija. Ističu da su ponosni na uspjeh svojih učenika koji su to postigili svojim trudom, učenjem i zalaganjem. Za Dan škole, analiziraju se rezultati i uspjesi koji su postignuti u prethodnoj godini.

Prigodnim programom i priredbom učenici su zajedno sa nastavnicima obilježili Dan škole, a poručuju da će u budućnosti raditi na što boljem i kvalitetnijem obrazovanju.  (T.B.)