Almy d.o.o. zapošljava direktora sektora prodaje

Pozicija: Direktor sektora prodaje
Broj izvršilaca: 1
Lokacija: Zenica

Uslovi:
- VSS,
- Minimalno 5 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima,
- prednost imaju kandidati koji su radili u većim kompanijama,
- Kreativnost i inovativnost,
- Sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu,
- Odlično poznavanje engleskog jezika.

Opis poslova:
- Upravlja poslovnim aktivnostima sektora i podređenih organizacionih dijelova,
- Odgovara za ostvarenje plana rada i budžeta sektora,
- Sačinjava i predlaže plan rada sektora i podređenih organizacionih dijelova,
- Podnosi mjesečno izvještaj o ostvarenju finansijskih i nefinansijskih ciljeva (budžeta),
- Brine se o poštivanju zakonitosti rada, dobrih poslovnih odnosa i internih pravila kompanije,
- Brine se o kvaliteti usluge u maloprodajnim objektima, vodi računa o reklmaciji robe,
- Brine se o ostvarivanju dobre komunikacije i saradnje sa drugim sektorima i funkcijama unutar kompanije,
- Potpisuje nalog za isporuku robe kupcima uz prijedlog komercijaliste za prodaju, menadžera vele i maloprodaje,
- Odgovoran je za naplatu potraživanja,
- Poseban fokus direktora sektora prodaje je na uposlenicima u maloprodajnim objektima i komercijalistima veleprodaje i maloprodaje uključujući i skladišta,
- Održava intenzivnu komunikaciju sa kupcima,
- U saradnji sa nabavkom inicira nabavku robe.

Nudimo:
- Stimulativna finansijska primanja,
- Mogućnost stalnog zaposlenja i lične afirmacije,
- Rad u kreativnom timu sa mladim ljudima,
- Osim redovnih primanja nudimo i godišnji bonus od 1 do 5 plata ovisno o rezultatima prodaje.

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave.
CV i motivaciono pismo dostaviti na e-mail: posao@almy.ba sa naglaskom „Direktor sektora prodaje“.
Uz CV i motivaciono pismo dostaviti i uvjerenje o radnom iskustvu ili preporuku ranijeg poslodavca u kojem je vidljiv rad na istim ili sličnim poslovima.