Sindikalna potrošačka korpa u martu iznosila je 2.892 KM

Sindikalna potrošačka korpa, koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec mart 2023. godine iznosi 2.892 KM.

Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za mjesec januar 2023. iznosila je 1.208 KM (posljednji podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku). Minimalna plata prema Odluci Vlade FBiH je 596 KM. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 41,77%, dok je pokrivenost ove korpe minimalnom platom 20,61%.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice, koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca. Samu potrošačku korpu čini prehrana sa najvećim učešćem u ovoj korpi od 43,36%, zatim stanovanje i komunalne usluge sa 13,70%, potom odjeća i obuća sa 12,44%, a onda sa nešto nižim procentima  učešća slijede obrazovanje i kultura, zatim higijena i održavanje zdravlja, održavanje domaćinstva i na kraju prevoz.

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz 3 trgovačka centra za 86 artikala.

(izvor: SSSBIH)