Eko forum – Sumnjivi rezultati analize uzoraka iz rijeke Bosne

Eko forum Zenica je krajem februara ove godine uputio nekoliko zahtjeva za pristup informacijama nadležnim institucijama, koje su analizirale uzorke vode i ispitivale uzroke incidenta na rijeci Bosni u januaru. Prema informacijama do kojih su došli tvrde da su rezultati analize uzoraka vode iz rijeke Bosne sumnjivi što su i objavili na svojoj zvaničnoj web stranici.

Analizu uzoraka vode iz rijeke Bosne radio je Sektor Labaratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save po nalogu Federalne uprave za inspekcijske poslove. Uvidom u listu akreditiranih tijela, koju objavljuje Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine, u Eko forumu su saznali da je toj laboratoriji akreditacija 29. marta ove godine suspendovana u dijelu, koji se odnosi na ispitivanje sadržaja teških metala hrom, kadmij, nikl, olovo, arsen, bakar i dijelu mikrobioloških analiza.

Mi smo dobili rezultate analize, koju je provela Labaratorija Agencije za vodno područje rijeke Save i po tim analizama, koje su dostavljene i inspekciji i tužilaštvu, ta voda nije uopšte bila onečišćena. Bila je obojena, međutim nije bilo onečišćenja. Mi smo tražili, s obzirom da su nelogični rezultati, tražili smo dodatne informacije od te Laboratorije, međutim odbijen nam je pristup tim informacijama, a u međuvremenu smo saznali da je dio akreditacije, koji je upravo najvažniji za ovo onečišćenje, suspendovan za tu Laboratoriju krajem marta, tako da je veliko pitanje kako dokazati da je došlo do onečišćenja i najvjerovatnije od ove krivične prijave neće biti ništa jer nema dokaza”, izjavio je za Zenicainfo Samir Lemeš, predsjednik UO Eko foruma Zenica.

Podsjećamo da su 31. januara ove godine građani i aktivisti uočili i prijavili incident onečišćenja rijeke Bosne na jednom od ispusta otpadnih voda kompanije ArcelorMittal Zenica. Na lice mjesta izašli su kantonalni i federalni vodni inspektor, službenici Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK i uposlenici Agencije za vodno područje rijeke Save. Uzeti su uzorci vode na tri lokacije, na samom ispustu, te 500 metara uzvodno i nizvodno od ispusta. Uzorke je analizirala Laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save. (T.Bajramović)