Zabilježen rast cijena u BiH

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u februaru 2023.godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 0,4%.

U prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima hrana I bezalkoholni napici za 1,3%, alkoholna pića I duhan za 0,9%, namještaj i kućanski uređaji za 0,7%, zdravstvo za 0,7%, rekreacija i kultura za 0,3%, restorani i hoteli za 0,7% te ostala dobra i
usluge za 0,6%. Pad cijena zabilježen je u odjeljcima odjeća i obuća za 1,3%, stanovanje i režijski izdaci za 0,6% te prijevoz za 1,0%. Nivo cijena u februaru 2023.godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 12,9%.