Omogućen otpis kamata za potrošače

Nadzorni odbor Javnog preduzeća “ViK” d.o.o. Zenica je na prijedlog Uprave preduzeća donio “Odluku o definisanju uslova i postupka za otpis zakonskih zateznih kamata za potrošače iz kategorije Domaćinstvo”.

Ovom Odlukom, omogućen je otpis zakonskih zateznih kamata svim korisnicima usluga  JP “ViK” d.o.o. Zenica iz kategorije “Domaćinstvo”, koji po jednom ili više sudskih postupaka izmire glavni dug i sudske troškove, te neutuženi dug izuzev posljednja dva mjesečna računa. Odluka će se primjenjivati do 31.12.2023. godine, čime je osiguran razuman vremenski period u kojem svi građani imaju mogućnost da obezbijede izvor finansiranja za izmirenje zaostalih obaveza prema JP “ViK” d.o.o. Zenica. Ovim putem pozivamo sve korisnike usluga iz pomenute kategorije da iskoriste ponuđenu priliku i regulišu svoje obaveze prema preduzeću bez plaćanja zakonskih zateznih kamata, saopšteno je iz Javnog preduzeća “ViK” Zenica.