Aktivizam učenika OŠ “Hasan Kikić” Tetovo

Učenici devetog razreda OŠ “Hasan Kikić”, Tetovo uključili su se u projekt “Ja građanin” o pušenju među mladima, te su istraživali navike svojih vršnjaka.

Na žalost, došli su do zabrinjavajućih saznanja – mnogi od njih puše ili su barem probali cigarete. Još gore, učenici su otkrili da je nekim mladima pušenje postalo norma, te da se često događa da puše u grupi. U okviru projekta, učenici su bili uključeni u aktivnost razmjene cigareta za voće, na taj način su htjeli potaknuti svoje vršnjake na zdrave navike. Uzimajući u obzir sve ove zabrinjavajuće činjenice, učenici su odlučili poduzeti nešto i napraviti promjenu. Napravili su bedževe s porukom “BIRAM ZDRAVLJE, NE CIGARETU!” koje su podijelili među svojim vršnjacima, a nadaju se da će ih to potaknuti da razmisle o svojim navikama i odlukama.

Učenici devetog razreda OŠ “Hasan Kikić” kreirali su Facebook i Instagram stranice u svrhu promoviranja zdravih životnih navika i borbe protiv pušenja među mladima. Na Facebook stranici “Stani, razmisli, odaberi zdravlje” i Instagram profilu “@ja.gradjanin” učenici dijele savjete i informacije o štetnosti pušenja. Osim toga, putem ovih stranica, učenici promoviraju svoj projekt “Ja građanin”, s ciljem podizanja svijesti o štetnosti pušenja među mladima i važnosti zdravog životnog stila.

Svojim radom, učenici OŠ “Hasan Kikić” su primjer kako mladi mogu doprinijeti promoviranju zdravih navika i borbi protiv negativnih utjecaja okoline. Učenici su dokazali da su sposobni prepoznati društvene probleme te aktivno raditi na njihovom rješavanju. Ovim projektom, učenici devetog razreda OŠ “Hasan Kikić” pokazali su svoju predanost zajednici i želju da se bore protiv štetnih navika koje utječu na mlade. Nadamo se da će njihova inicijativa potaknuti promjene i pozitivne navike u njihovoj sredini.