Broj posjeta turista u FBiH u februaru manji za 8,5 u odnosu na januar

Ukupan broj dolazaka turista u Federaciji BiH u februaru 2023. godine iznosio je 55.779, što je za 19,9 posto više u odnosu na februar 2022. godine, a u odnosu na januar ove godine manji je za 8,5 posto.

Učešće domaćih turista u ukupnom broju dolazaka bio je 39,4 posto, a stranih turista 60,6 posto.

Broj noćenja turista u februaru ove godine u FBiH iznosio je 116.323, što je za 18,2 posto više nego u februaru prošle godine, a u odnosu na januar 2023. godine manji je za 14,9 posto. Domaćih turista u ukupnom broju noćenja bilo je 35,1 posto, a stranih turista 64,9 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u hotelima i  sličnom smještaju sa učešćem od 96,6 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Među stranim turistima najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (34,4 posto), Srbije (9,2 posto), Turske (5,9 posto), Njemačke (5,0 posto) i Slovenije (4,9 posto) što je ukupno 59,4 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 40,6 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u februaru ove godine iznosio je 27.502, što je za 3,6 posto više u odnosu na februar 2022. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta u hotgelima i sličnom smještaju na području Federacije BiH iznosila je 16,6 posto.

izvor: akta.ba