Vijećnici imenovali članove Gradske izborne komisije, sa Almirom Baručija na čelu

U Zenici je u toku 32. sjednica Gradskog vijeća Zenica, na čijem dnevom redu je devet tačaka.

Najviše diskusije među vijećnicima izazvala je druga tačka dnevnog reda, koja se odnosila na imenovanje pet članova Gradske izborne komisije Zenica, na čije čelo je imenovana Almira Baručija, sa 17 glasova “za ”, tri “protiv” i devet “suzdržanih”. Također,  potrebnu vijećničku većinu dobio je prijedlog i pet ostalih članova GIK-a.

Komisija za izbor i imenovanje Grada Zenica je izvršila na osnovu uputstva i kriterija CIK-a odabir pet članova Gradske izborne komisije, kao i prijedlog za predsjednika ove komisije. Pet članova ove komisije, koje je Gradsko vijeće  potvrdilo, su: Muamer Kovač, Kemal Efendić, Bojana Primorac, Suad Orlić i Maja Paškalj, a kao predsjednik GIK-a predložena je i potvrđena Almira Baručija ”, kazao je Denan Pašalić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, naglasivši da su izabrani članovi svi akademski građani ovoga grada.

Nermin Mehić, ispred Kluba vijećnika SDP-a, čiji vijećnici su podržali izbor ovih članova, je kazao da su izabrali najeminentnije stručnjake prava kako bi u narednom periodu imali mandate da obavljaju svoju dužnost.

Vijećnici Stranke demokratske akcije bili su protiv imenovanja članova Gradske izborne komisije, a suzdržani kada je u pitanju Baručijin izbor. Vijećnica Emina Babić se za govornicom Vijeća zapitala da li su izabrani članovi ove komisije dovoljno kompetentni, čestiti i pošteni da u narednom periodu vode Gradsku izbornu komisiju, kazavši kako smatra uvredljivim ovakav način izbora pomenute komisije, što je izazvalo oprečna mišljenja pozicije u Vijeću.

Izbor članova GIK-a traje više od godinu dana, što dovodi u sumnju samu objektivnost članova Komisije i sam ovaj proces. Na posljednjem javnom pozivu je došlo do toga da se nisu poštovala uputstva Centralne izborne komisije, što je predsjednik Komisije za izbor i imenovanje kolega Pašalić i potvrdio za govornicom Vijeća rekavši da je ocjenjivao kandidate po svom sjećanju”, kazala je Emina Tufekčić, predsjednica Kluba SDA u Gradskom vijeću Zenica.

Jednoglasno su vijećnici danas usvojili Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine na području Grada Zenica.

Pored usvojenih tačaka, vijećnici razmatraju i Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Fonda za ekologiju za 2022. godinu, uz Program utroška sredstava iz Fonda za ekologiju za 2023. godinu, Programa mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2022. godinu te Program mjera za utrošak podsticajnih sredstava za oblast privrede u 2023. godini.  (M. Hurem)