Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH ponudio prijedlog rješenja aktuelne situacije

Sinan Husić

Jutros je održan jednosatni štrajk upozorenja u svim rudnicima u sastavu Koncerna zbog aktuelne situacije u Rudniku mrkog uglja Zenica. Za sutra je najavljen štrajk u 11 sati, na kojem će se pojaviti rudari iz svih sedam rudnika. Ono što smo danas uradili sa nivoa Sindikata radnika rudnika Federacije BiH je da smo dostavili na uvid Elekroprivredi, Rudniku mrkog uglja Zenica i Gradskoj upravi prijedlog, na osnovu kojeg bi bilo moguće prevazići ovu problematiku“, kaže Sinan Husić, predsjednik pomenutog Sindikata.

Mi smo dali prijedlog da se pristupi potpisivanju sporazumu između Rudnika i Gradske uprave, po kome bi se Rudnik obavezao da od 01.09.2023. godine počne sa ispunjavanjem obaveza prema Gradu u mjesečnom iznosu, koji se utvrdi kroz taj sporazum, jer mi ni u jednom trenuku nismo pozivali nikoga da se odriče prava koja mu pripadaju. Do sada nismo imali rekaciju ni Rudnika, ni Gradske uprave po po pitanju ovog prijedloga, samo su nam potvrdili iz Elektroprivrede da su spremni dati saglasnost na potpisivanje ovog sporazuma“, kaže Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika u rudnicima FBiH.

Ono što će se sutra dešavati jeste da će se realizovati odluka o najavi protestnog skupa, a koju je usvojio Sindikat RMU Zenica“, kaže Husić.

Sutra će se u 11 sati priključiti veći broj radnika iz svih drugih rudnika uglja iz sastava Koncera i vidjet ćemo šta će se dešavati i mi sutrašnji dan doživljavamo kao dan u kome bi se moralo prevazići stanje u Rudniku Zenica“, dodaje Husić.

Hoće li prijedlog Sindikata zadovoljiti sve strane u ovom procesu i da li će doći do dogovora vidjet ćemo u narednim danima.  ( N.Glibo )