Ove akademske godine oko 10.000 studenata manje upisano u Federaciji BiH nego prije pet godina

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u zimskom semestru akademske 2022./2023. godine na visokoškolske ustanove upisano je ukupno 52.871 student, što je za 4,9 procenata odnosno za 2.706 studenata manje u odnosu na prethodnu akademsku godinu ili za preko 10.000 manje studenata u odnosnu na akademsku 2018./2019. godinu kada je u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo upisano 62.285 studenata.

Prema “Bolonjskom studijskom programu” upisano je 52.750 studenata što čini 99,8 procenata od ukupnog broja upisanih studenata. Udio studentica u ukupnom broju upisanih studenata je 61 procenat.

U 2022. godini diplomiralo je 10.374 studenta što je za 10,1 procenat ili za 1.163 studenta manje u odnosu na 2021. godinu. Broj diplomiranih žena je 6.643 ili 64,0 procenta.

U tekućoj akademskoj godini Univerzitet u Zenici također bilježi pad upisanih studenata iz nekoliko razloga.

Prvi i osnovni razlog jeste demografska slika u Bosni i Hercegovini. Dakle, imamo smanjen broj studenata koji trebaju da studiraju, odnosno nemamo djece u srednjim školama koja žele da studiraju. Drugi razlog je odlazak mladih ljudi sa kompletni porodicama van Bosne i Hercegovine jer ne vide svoju perspektivu u ovoj državi. Treći razlog jeste ne zapošljavanje i onih koji završe fakultete, dugo čekaju na posao i kada dobiju posao imaju jako mizerna primanja. Četvti razlog koji se može navesti jeste konkurencija kroz javne univerzitete, evo nedavno je pokazao primjer akcije SIPE oko kupovine diploma na privatnim univerzitetima što je nanijelo jednu veliku bruku čitavom visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Na Univerzitetu u Zenici na sva tri ciklusa studija upisano je oko 4.200 redovnih studenata. Cilj nam je da te mlade ljude zadržimo na univerzitetu i nedavno je uz saglasnost Vlade ZDK zvanično primljeno dvadeset novih, mladih asisitenata koji će zasnovati porodice vjerovatno na našem kantonu tako da smo i na taj način poslali poruku mladim ljudima da ima budućnosti u ovoj zemlji, da ostaju u ovoj državi i da se njihova budućnonst može graditi kroz naučnu karijeru na Univerzitetu u Zenici ”, rekao je za Zenicainfo Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici.

Od ukupnog broja upisanih u akademskoj 2022./2023. godini na javne visokoškolske ustanove na području Fedracije Bosne i Hercegovine upisalo se 41.730, na privatne 10.445 i na vjerske visokoškolske ustanove 696 studenata. (T. Bajramović)