Obavijest Odborima za upravljanje i održavanje vodovoda

Uvidom u dostavljene Izvještaje Odbora za upravljanje i održavanje vodovoda o prikupljenim i o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, utvrđene su brojne nepravilnosti u izvještavanju a u smislu sadržaja dostavljenih podataka.

S tim u vezi, Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice pripremila je formu tabele koju su Odbori dužni istinito i tačno popuniti.

Nakon što Odbor izradi Izvještaj prema datoj uputi, isti će shodno članu 65. Statuta Grada Zenica (“Službene novine Grada Zenica” broj 5/15 ), prezentovati predsjedniku i savjetu mjesne zajednice, koji će isti potpisati i ovjeriti.

Takav Izvještaj, Odbor će u skladu sa članom 15. Odluke o mjesnim vodovodima (“Službene novine Grada Zenica”, broj 6/20) podnijeti korisnicima vodovoda, te postaviti na vidnom mjestu u mjesnoj zajednici, kako bi svaki korisnik ostvario pravo uvid u isti.

Nakon toga, Izvještaj je obavezno dostaviti ovoj Službi do 24.03.2023.godine.

Ova obaveza odnosi se na sve Odbore za upravljanje i održavanje vodovoda, bez izuzetka.

Pomoć Odborima prilikom izrade traženih Izvještaja, pružat će sekretari za poslove mjesnih zajednica.

 

PREUZMITE NOVU TABELU