Usvojene sve tačke 31. sjednice Gradskog vijeća Zenica

Gradsko vijeće Zenica usvojilo je danas Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Zenice povodom 20. Marta – Dana Grada Zenica.

Shodno ovoj odluci GRB GRADA ZENICE dodjeljuje se Fuadu Kasumoviću, gradonačelniku Grada Zenica i prof. dr. Mahmutu Karaliću, posthumno.

NAGRADA ZENICE dodjeljuje se dr. Ibrahimu Ceri, a PLAKETA ZENICE se dodjeljuje UG „Naš most“ i Husniji Arapoviću, posthumno.

Novčani iznos javnog priznanja NAGRADA ZENICE utvrđen je u visini od 2.500,00 KM.

Javna priznanja će biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Zenica, 20. marta 2023. godine.

Vijeće je podržalo Izvještaj o radu Gradskog vijeća Zenica za 2022. godinu te Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti „GLOVIS“ d.o.o. Zenica za upis hipoteke na nekretnini k.č. 290/522 k.o. Zenica I – Radna zona.

Vijećnici su razmatrali i Izvještaj o realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i investicionog održavanja cestovne infrastrukture za 2022. godinu.

U Izvještaju je navedeno da je ukupna vrijednost projekata predviđenih Planom ulaganja u putnu infrastrukturu za 2022. godinu iznosila 4.209.708,27 KM od čega za realizaciju ugovora iz ranijeg perioda 883.208,27 KM, a za realizaciju novih projekata u ovoj oblasti 3.326.500,00 KM.

Ivještaj sadrži realizovane projekte u oblasti rekonstrukcije i održavanja cestovne mreže, za čiju realizaciju su izdvojena sredstva u iznosu od 3.017.063,85 KM i to za ugovore zaključene u ranijem periodu 878.259,30 KM, a za ugovore zaključene u 2022. godini 2.138.804,55 KM.

Naglašeno je da je u izvještajnom periodu rekonstruisano i asfaltirano 3.892,45 m cestovne infrastrukture po osnovu ugovora zaključenih u ranijem periodu, zatim rekonstruisano i asfaltirano 8.385 m cestovne infrastrukture po osnovu ugovora zaključenih u 2022. godini te završeno izvođenje radova na pripremi donjeg stroja saobraćajnica u dužini 1.500 m po osnovu započetih, a nedovršenih projekata.

Također, izvršena je sanacija platoa i prilaza zgradi u ulici Zije Dizdarevića broj 30 u naselju Blatuša, izgradnja potpornog zida na putu za selo Plahoviće u dužini 34,54 m i sanacija oštećenja na putu Topčić polje – Lazine izgradnjom potpornog zida u dužini 8,82 m u okviru izgradnje objekata cestovne infrastrukture koji se tretiraju kao zasebni projekti.

Sve realizovane aktivnosti provedene u izvještajnom periodu su uticale na poboljšanje stabilnosti cesta i unapređenje sigurnosti saobraćaja na gradskim ulicama, lokalnim i nerazvrstanim cestama Grada Zenica.

Nakon izjašnjavanja vijećnika ovaj izvještaj je usvojen.

Osim Izvještaja o realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i investicionog održavanja cestovne infrastrukture za 2022. godinu, Vijeće je razmatralo i usvojilo Izvještaj o realizaciji investicionog ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2022. godinu.

U oblasti rekonstrukcije i investicionog održavanja je u 2022. godini realizovano 12, od planiranih 26 projekata.

Istaknuto je da u izvještajnom periodu, iz objektivnih razloga, nisu u potpunosti realizovane sve planirane aktivnosti iz oblasti rekonstrukcije i investicionog održavanja u oblasti vodoprivrede.

Ukupna vrijednost izvedenih radova u oblasti rekonstrukcije i investicionog održavanja vodovodne i kanalizacione mreže, odnosno vodoprivrednih objekata (uključujući usluge nadzora), u 2022. godini, iznosi 1.595.390,92 KM.

Realizacija projekata rezultirala je izgradnjom 5033 m vodovodne mreže, 2327 m kanalizacione mreže i 370 m uređenih riječnih korita, što je u mnogim aspektima, dovelo do poboljšanja kvaliteta života krajnjih korisnika.

Na ovoj sjednici usvojen je i Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje pet članova Gradske izborne komisije Zenica, kao i o Prijedlog Rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za rješavanje po žalbi protiv rješenja u prvostepenom upravnom postupku.