Upozorenje Službe civilne zaštite

Nakon zaprimljenog Obavještenja o prognozi vanrednog hidrološkog stanja Agencije za vodno područje rijeke Save od 09.03.2023.godine, u kojem se prognozira porast vodostaja usljed topljenja snijega i novih padavina, na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, gdje se očekuje dostizanje nivoa ”obavještavanja o mogućim poplavama” na hidrološkim stanicama na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne u Federaciji BiH, u periodu od 10.03.2023.godine do 14.03.2023. godine, Služba civilne zaštite Grada Zenica preporučuje svim pravnim i fizičkim licima da preventivno, radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padavina i porasta vodostaja rijeka (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene kišne padavine i porast vodostaja rijeka).

U vezi sa naprijed navedenim upozoravaju se građani Grada Zenice, a naročito građanstvo na lokalitetima gdje su i tokom proteklog perioda evidentirane velike materijalne štete (posebno uz sve riječne tokove), da su u obavezi u skladu sa svojim mogućnostima, učiniti sve kako bi se umanjile, te eventualno tako spriječile veće neželjene posljedice, a što bi podrazumjevalo prevashodno izmještanje svih vrednijih stvari iz podrumskih i prizemnih prostorija, organizovanje dežurstava i praćenje stanja, kako bi se po ukazanoj potrebi mogle poduzeti sve neophodne mjere u cilju zaštite zdravlja i života ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreča na području Grada Zenica.

Napominjemo građanstvo i sva pravna lica, da su dužni odmah čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj, dostave operativnom centru Kantonalne Uprave civilne zaštite na broj 121, ili na broj 123 – vatrogasci, ili na broj 032-447-735 – Operatvini centar Službe Civilne zaštite Grada Zenica.

Služba Civilne zaštite