Rezultati analize uzoraka iz rijeke Bosne predati Tužilaštvu

 Prema informacijama Federalne uprave za inspekcijske poslove nakon uspješne sanacije oštećenja kanala i predtretmana otpadnih voda, drugog februara. ove godine je okončan inspekcijski nadzor Federalnog vodnog inspektorata u privrednom društvu ArcelorMittal koji je započet nakon izlijevanja tehnoloških otpadnih voda iz pogona Čeličana.

U konkretnom slučaju, postupajući federalni vodni inspektor nije novčano sankcionisao ArcelorMittal zbog eventualnog pokretanja krivičnog postupka od strane nadležnog tužilaštva. Ukoliko nadležni tužilac donese naredbu o nesprovođenju istrage, postupajući federalni inspektor će pokrenuti prekršajni postupak i izdati prekršajni nalog ili podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, u skladu sa Zakonom o prekršajima”, kaže se u odgovoru Federalne uprave za inspekcijske poslove na naš upit koji su rezultati analize vode iz rijeke Bosne nakon incidenta u januaru.

Iz Eko foruma Zenica kažu da su na njihov upit Tužilaštvu ZDK, krajem februara dobili odgovor drugog marta ove godine u kojem se kaže da je formiran predmet koji je u fazi prijave ali da još uvijek nisu dobili rezultate analize uzoraka vode koje je uzela Agencija za vodno područje rijeke Save.

Mi smo nedavno dobili rezultate ispitivanja sa tri mjesta sa kojih su uzeti uzorci i to je ispust kod Valjaonice i po petsto metara uzvodno i nizvodno od tog ispusta. Po tim rezultatima zagađenje rijeke Bosne nakon tog incidenta, odnosno kad se desio taj incident, bilo je skoro u granicama normalnog, što znači bilo je samo malo povećano zamućenje po rezultatima laboratoriije. Laboratorija je potvrdila da nema nikakvih opasnih materija, da je bilo samo zamućeno i to je to. S tim se završava priča o tom incidentu ali se ne završava priča o vodnoj dozvoli. Tražili smo također informaciju u kojoj je fazi izdavanje vodne dozvole, jer ArcelorMittal je dobio vodnu dozvolu u novembru prošle godine koja je na naš zahtjev, na našu žalbu poništena. Nismo uspjeli saznati u kojoj je fazi dokle je došlo izdavanje nove vodne dozvole, a rezultati ovog ispitivanja, odnosno ovog incidenta će sigurno utjecati i na postupak i na eventualno nove obaveze koje ArcelorMittal treba da uradi kako bi dobio vodnu dozvolu i kako bi sveo emisije štetnih materija u rijeku Bosnu na minimum”, rekao nam je Samir Lemeš, predsjednik Eko foruma Zenica.

Dobili smo potvrdu iz Agencije za vodno područje Save, kancelarija u Sarajevu da je process izdavanja nove vodne dozvole za ArcelorMittal još u toku. U dopisu Federalne uprave za inspekcijske poslove, koje je Radio i televizija Zenica primila juče kasno poslijepodne se između ostalog kaže da “po pribavljanju rezulata laboratorijske analize izuzetih uzoraka vode iz rijeke Bosne, sveobuhvatan izvještaj o postupanju i nalazima postupajućeg federalnog inspektora s pratećom dokumentacijom je dostavljen nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje, shodno odredbama Zakona o krivičnom postupku FBiH. Ukoliko nadležno tužilaštvo odustane od krivičnog procesuiranje, inspektor će izreći prekršajne sankcije u ovom predmetu”. (T.B.)