Senat UNSA poništio diplomu magistra Sebiji Izetbegović

Okončana je vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu na kojoj se razmatrala analiza komisije o vjerodostojnosti diplome direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović.

Senat je donio odluku da se poništava njena diploma.

Za ovu odluku je glasalo 30 članova Senata, protiv je bilo pet, a suzdržanih je bilo šest.

“Ja sam kao rektor odlučio da dam kratko saopćenje. Odluka koju ću vam pročitati glasi: na osnovu člana 61 Zakona o visokom obrazovanju,Senat UNSA je razmatraući analizu Komisije u predmetu provjere isprave vezane za postdiplomske studije prof.dr. Sebije Izetbegović od 23. februrara na 34. vanrednoj sjednici održanoj danas usvojio analizu komisije. Zadužuje se rektor Univerziteta da donese rješenje kojom se poništava upis u matične knjige Medicinskog fakulteta na ime Izetbegović Sebija koja je odbranila magistarsku tezu i time stekla naučni stepen magistra jer nije ispunila sve obaveze na Medicinskom fakultetu na način koji je propisan i prema propisima koji su bili na snazi. Zadužuje se stručna služba UNSA da u Službenim novinama KS oglasiništavnim predmetni upis. Zadužuje se Medicinski fakultet da pristupi reviziji matičnih knjiga i evidencija”, kazao je Rifat Škrijelj, rektor UNSA.

Odluka je stupila na snagu danom donošenja, ali se može pokrenuti postupak pred sudom u Sarajevu u roku od 30 dana.

Nešto ranije danas oglasila se i Izetbrgović, te je navela da će danas pokrenuti krivične prijave za zloupotrebu položaja i prekoračenja ovlasti, za diskriminaciju kao i za iznošenje neistina u pokušaju njene diskreditacije kao redovnog profesora UNSA.

– Ovo se prvenstveno odnosi na rektora Rifata Škrijelja, ali i sve članove njegove komisije ukoliko nastave da namjerno i tendenciozno zanemaruju uredan nalaz Kantonalne inspekcije za visoko obrazovanje, Ad hoc komisije Medicinskog fakulteta kao i jednoglasne odluke NNV Medicinskog  fakulteta UNSA, kojima je neopozivo potvrđeno da je moj akademski put uredan, navela je Izetbegović.

Dodala je da će neprofesionalni i agresivni istupi rektora Škrijelja, i svih onih koji ga prate u tome, biti zaustavljeni sudskim epilogom.

(Vijesti.ba)